ضرورت تشکیل کارگروه قانون بند “ت” تبصره ۶/نگرانی از افزایش هزینه‌های خدمات شهری در قم
ضرورت تشکیل کارگروه قانون بند “ت” تبصره ۶/نگرانی از افزایش هزینه‌های خدمات شهری در قم
صابری رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم، اجرای قانون بند "ت" تبصره 6 در سال جاری را موردتوجه قرار داد و گفت: با وجود این ظرفیت قانونی و محدودیت زمانی، هرچه سریع‌تر کارگروهی در این زمینه تشکیل شود تا بتوان از فرصت باقیمانده بهترین استفاده را برد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حسین صابری با اشاره به اهمیت تدوین سامانه‌های جامع درآمد و املاک در شهرداری قم اظهار داشت: این سامانه‌ها در کنار گزارش‌گیری درست و افزایش سرعت در خدمت‌رسانی، سبب شفافیت نیز می‌شود.

وی با بیان اینکه باید در زمینه تحقق درآمد و نحوه هزینه کرد برنامه و راهکار ارائه شود، ابراز کرد: داشتن راهبرد مشخص سبب برنامه‌ریزی درست و ایجاد نقشه راهی مطمئن برای پیشبرد برنامه‌ها می‌شود.

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم، اجرای قانون بند “ت” تبصره ۶ در سال جاری را موردتوجه قرار داد و افزود: با وجود این ظرفیت قانونی و محدودیت زمانی، هرچه سریع‌تر کارگروهی در این زمینه تشکیل شود تا بتوان از فرصت باقیمانده بهترین استفاده را برد.

وی افزایش هزینه‌های خدمات شهری را نگران‌کننده دانست و گفت: متأسفانه این هزینه‌ها هرروز در حال افزایش است و با توجه به منابع، باید برنامه‌ریزی مشخصی برای هزینه کرد درست این منابع در حوزه خدمات شهری صورت گیرد که یکی از این موارد می‌تواند افزایش فرهنگ‌سازی و فرهنگ شهروندی باشد.