یکی از دغدغه های مهم شورا و مردم، ساخت پارکینگ است
یکی از دغدغه های مهم شورا و مردم، ساخت پارکینگ است
اخوان با اشاره به افزایش معقول هزینه تامین پارکینگ عمومی که از مالکین اخذ خواهدشد، اظهار داشت: یکی از دغدغه های مهم شورا و مردم، حوزه پارکینگ است، در لایحه جدید پارکینگ نیز به مناطق فرسوده، محروم و معابر کم عرض توجه ویژه ای در نرخ گذاری شده است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم، مجید اخوان در هشتاد و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به لایحه اخذ مجوز دریافت هزینه های احداث پارکینگ جایگزین از مالک و احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر از طریق سازمان توسعه و عمران، توجه شهرداری را به توان پرداخت مردم یادآور شد و اظهار داشت: شهرداری در زمان تعیین نرخ‌های جدید حذف و کسر پارکینگ به توان و امکان پرداخت مردم توجه داشته است.

وی افزود: امروز یکی از دغدغه شورا و مردم ساخت پارکینگ است که با توجه به این دو مهم تلاش در نرخ گذاری جدید حذف و کسر پارکینگ رویکرد منطقی را در پیش بگیریم.

عضو شورای اسلامی شهر قم با تاکید دوباره بر توجه شهرداری بر افزایش معقول هزینه تامین پارکینگ عمومی که از مالکین اخذ خواهدشد، تصریح کرد: نرخ گذاری جدید با توجه به نرخ سال ۱۴۰۱ معقول و منطقی پیش بینی شده است و تلاش شده است در مناطق محروم و بافت فرسوده و همچنین معابر کم عرض توان مالی مردم در نرخ گذاری لحاظ شود.

وی از افزایش نرخ حذف و کسر پارکینگ کاربری‌های تجاری خبر داد و گفت: این افزایش قیمت در تجاری‌های معابر اصلی بیشتر دیده شده است، البته باید توجه داشته باشیم بسیاری از اشکالات طرح در اجرا مشخص و در صورت نیاز در سال جاری و آینده اصلاح خواهد شد.