در مقابل اجرای پروژه‌های عمرانی نباید کسی بی‌خانمان شود
در مقابل اجرای پروژه‌های عمرانی نباید کسی بی‌خانمان شود
نیازمند با تاکید بر قیمت گذاری منصفانه در زمان تملک و توافق با مردم در اجرای پروژه های عمرانی گفت: اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی یکی از مطالبان مردم و شورای شهر است اما نباید به ازای اجرای یک طرح، کسی بی‌خانمان شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، نرجس نیازمند در نودمین جلسه رسمی  علنی شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر توجه شهرداری به شرایط مردم اظهار داشت: کسب رضایت مردم و در نظر گرفتن شرایط اسکان آن‌ها باید در اولویت شهرداری در زمان توافق و تملک قرار گیرد.

وی با دفاع از مردم در روند تملک  و اجرای پروژه افزود: مقصر طولانی شدن روند توافق مردم نیستند و در اجرای طرح و تملک خانه مردم باید به فکر اسکان آن‌‌ها نیز باشیم.

رئیس کمیسیون زنان و خانواده شورای اسلامی شهر قم با تاکید گذاری بر قیمت گذاری منصفانه تصریح کرد: ماده ۹ آخرین ابزار شهرداری برای تملک و توافق با مردم بوده و یکی از علل طولانی شدن زمان تملک‌ها عدم قیمت گذاری منصافه اراضی است.

وی کارشناسان را ملزم به قیمت گذاری منصانه و توجه به مردم کرد و گفت: اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی یکی از مطالبان مردم و شورای شهر است اما نباید به ازای اجرای یک طرح کسی بی‌خانمان شود.