لزوم بازنگری در قوانین تملک، توافق و ماده ۱۰۰ در جهت کسب رضایت مردم
لزوم بازنگری در قوانین تملک، توافق و ماده ۱۰۰ در جهت کسب رضایت مردم
محرری با تاکید بر کسب رضایت مردم در تملک و توافق با شهرداری گفت: در حوزه تملک، توافق و ماده ۱۰۰ قوانین باید بازنگری شده و فرایندها اصلاح شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، محسن محرری در نودمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که در ساختمان شهید باکری برگزار شد با تاکید بر کسب رضایت مردم در تملک و توافق اظهار داشت: در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی باید حق مردم به صورت کامل پرداخت شده و رضایت مردم کسب شود.

وی بر پرداخت ۱۵ درصد حق مردم در طرح‌های منطقه ۵ نیز تاکید کرد و افزود: شهرداری کسب رضایت مردم را در اولویت قرار داده و حقوق مردم به صورت قانونی پرداخت شود.

رئیس شورای اسلامی شهر قم در ادامه بر لزوم بازنگری در قوانین تملک، توافق و ماده ۱۰۰ نیز تاکید کرد و گفت: در حوزه تملک، توافق و ماده ۱۰۰ قوانین باید بازنگری شده و فرآیندها اصلاح شود و شهرداری دستورالعمل جدید را در قالب یک طرح جامع به شورا تقدیم کند.