لزوم کاهش زمان اجرای پروژه های عمرانی و رعایت حال مردم
لزوم کاهش زمان اجرای پروژه های عمرانی و رعایت حال مردم
نیازمند با تاکید بر کاهش زمان اجرای پروژه های عمرانی در سطح شهر گفت: نباید با اجرای پروژه های عمرانی آسایش مردم مختل شده و عبور و مرور شهروندان دچار مشکل شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم، نرجس نیازمند در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم که در سازمان توسعه و عمران تشکیل شد ضمن بررسی روند پروژه های عمرانی سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: زمان طولانی اجرای پروژه ها مردم را خسته کرده و چالشهای بسیاری در شهر ایجاد می کند.

وی با تاکید بر کمتر شدن زمان اجرای پروژه ها افزود: شهرداری قبل از آغاز هر پروژه مکاتبات لازم را با شرکت های خدمات رسان داشته باشد تا  جابه جایی تاسیسات کمترین زمان را از اجرای پروژه بگیرد.

رئیس کمیسیون زن و خانواده شورای اسلامی شهر قم یادآور شد: نباید با اجرای پروژه های عمرانی آسایش مردم مختل شده و عبور و مرور شهروندان دچار مشکل شود.

وی در پایان تاکید کرد: پروژه های عمرانی با پول مردم و برای مردم اجرا می شود و باید در زمان اجرای آن نیز مردم کمترین آسیب و زیان را ببینند.

انتهای پیام/ر