شهرداری بستر لازم برای فعالیت شرکت های دانش بنیان فراهم کند
شهرداری بستر لازم برای فعالیت شرکت های دانش بنیان فراهم کند
ملائی با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای بومی در اجرای پروژه های شهرداری گفت: شهرداری بستر لازم را برای بهره مندی از ظرفیت های علمی و صنعتی مجموعه های مانند پارک علم و فنآوری، مرکز رشد، مراکز نوآوری و شرکت های دانش بنیان به خوبی استفاده کند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم، دکتر مصطفی ملائی در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه با بررسی پروژه های عمرانی در حال اجرا در سطح شهر اظهار داشت: امروز سازمان توسعه عمران در اجرای پروژه ها بازوی توانمند شهرداری است.

وی ضمن توجه به جایگاه اقتصاد دانش بنیان در مدیریت شهری جهت جذب نخبگان، ارتقای بهره وری و تاکید بر ورود شرکت های دانش بنیان در تولید بتن، آسفالت و رنگ های لازم در خط کشی معابر، افزود: باید از ظرفیت های علمی و صنعتی مجموعه های مانند پارک علم و فنآوری، مرکز رشد، مراکز نوآوری و شرکت های دانش بنیان به خوبی استفاده شده و شهرداری بستر لازم را برای فعالیت شرکتهای دانش بنیان فراهم کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم در ادامه با اهمیت مدیریت ثابت در موفقیت سازمانها اشاره کرد و گفت: حداقل زمان مدیریت باید ۴ سال باشد تا بتوانیم شاهد عملکرد مثبت یک سازمان وبخش باشیم.

وی در پایان تصریح کرد: نباید فراموش کنیم برای موفقیت یک مدیر در سازمان علاوه بر توانمندی های مدیریت علمی و درست نیاز به پذیرش پرسنل داخلی، جامعه پذیری مدیر نیز وجود دارد و مدیران باید بهترین تعامل را با همکاران خود داشته باشند، این تعامل شامل برقراری ارتباط فیمابین مدیر با عوامل تحت امر، برقراری ارتباط با ارباب رجوع، ایجاد انگیزه در پرسنل و توجه به آرامش و رفاه ایشان می باشد.

انتهای پیام/ر