ثبات مدیریتی به سازمان توسعه عمران شهرداری قم بازگردانده شود
ثبات مدیریتی به سازمان توسعه عمران شهرداری قم بازگردانده شود
اخوان گفت: سازمان توسعه و عمران شهرداری قم با وجود تمام کارکردهای مهمی که دارد متاسفانه دچار چالش مدیریتی است، بعد از یک دوره ثبات و موفق در سازمان امروز شاهد تغییر مدیران درفاصله زمانی  کوتاه می باشیم که به عملکرد این سازمان آسیب وارد کرده است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم، مجید اخوان در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم که در سازمان توسعه عمران تشکیل شد، سازمان توسعه عمران را یکی از مهمترین سازمانهای شهرداری دانست و اظهار داشت: سازمان توسعه عمران با ۲۴۵ سابقه امروز به بازوی توانمند شهرداری تبدیل شده است.

وی متعادل شدن هزینه اجرای پروژهها را یکی از مهمترین رسالت های سازمان توسعه و عمران شهرداری دانست و تصریح کرد: سازمان توسعه و عمران شهرداری با وجود تمام کارکردهای مهمی که دارد متاسفانه دچار چالش مدیریتی است.

عضو شورای اسلامی شهر قم یادآور شد: بعد از یک دوره ثبات و موفق در سازمان امروز شاهد تغییر مدیران درفاصله زمانی  کوتاه هستیم که به عملکرد این سازمان آسیب وارد کرده است.

وی تاکید کرد: شهرداری باید نسبت به این موضوع توجه بیشتری داشته باشد تا بتوانیم کارهای بیشتری را به این سازمان واگذار کرده و سرعت اجرای پروژه ها بالا برود.

وی افزود: از وظایف دیگر سازمان مدیریت و تولید آسفالت است که توسعه آن در ارتقاء رضایت مندی شهروندان اثر بسزایی دارد.

انتهای پیام/ر