تقدیر از مدیر کل امور مالیاتی قم در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم
تقدیر از مدیر کل امور مالیاتی قم در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم
همزمان با هفته فرهنگ سازی مالیاتی از حسین نیروبخش، مدیر کل امور مالیاتی قم به جهت نقش فعال و برجسته در راستای پیشرفت استان قم در نود و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، همزمان با هفته فرهنگ سازی مالیاتی از حسین نیروبخش، مدیر کل امور مالیاتی قم به جهت نقش فعال و برجسته در راستای پیشرفت استان قم در نود و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم تجلیل شد.