ساماندهی بوستان و کوه خضر نبی(ع) باید مورد توجه ویژه باشد
ساماندهی بوستان و کوه خضر نبی(ع) باید مورد توجه ویژه باشد
ملایی با اشاره به اهمیت ساماندهی بوستان و کوه خضر نبی(ع)، گفت: توجه به مسائل فرهنگی بوستان و کوه خضر نبی(ع) یکی از مطالبات مهم مردم انقلابی قم بوده و توجه به مطالبه جدی شهروندان برای ساماندهی این بوستان در دستور کار کمیسیون فرهنگی شورا قرارگرفته است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر مصطفی ملایی با اشاره به اهمیت ساماندهی بوستان‌های سطح شهر اظهار کرد: یکی از اولویت‌های مهم شورا و کمیسیون فرهنگی ساماندهی بوستان‌ها با توجه به فرهنگ و هویت دینی و انقلابی شهر است.

وی شرایط بوستان خضر را موردتوجه قرارداد و افزود: ساماندهی بوستان و کوه خضر نبی(ع) با توجه به وجود یادمان شهدای عظیم الشان گمنام باید در اولویت قرار گیرد و با توجه به دغدغه مردم انقلابی و مومن قم  و نیز تاکید نهادهای امنیتی، برای کمیسیون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر مقدس قم از عدم توجه مسئولان مربوط به اهمیت ساماندهی بوستان و کوه خضر نبی(ع) گلایه کرد و گفت: باید توجه به تقویت هویت دینی و انقلابی شهر در اولویت مسئولان شهر قرار گیرد که متأسفانه ما شاهد این بی‌توجهی به این موضوع در شهر قم که مادر انقلاب نامیده شده، هستیم.

ملایی تأکید کرد: توجه کمیسیون فرهنگی به مسائل فرهنگی بوستان و کوه خضر نبی(ع) یکی از مطالبات مهم مردم انقلابی بوده و توجه به مطالبه جدی شهروندان برای ساماندهی این بوستان در دستور کار کمیسیون فرهنگی شورا قرارگرفته است.