لزوم تشکیل کارگروه مشترک برای حل مشکلات اقتصادی خبرنگاران
لزوم تشکیل کارگروه مشترک برای حل مشکلات اقتصادی خبرنگاران
نیازمند با تاکید بر تشکیل کارگروه مشترک برای حل مشکلات اقتصادی خبرنگاران گفت: تشکیل کارگروهی مشترک بین مدیریت شهری و خانه مطبوعات می‌تواند در حل مشکلات خبرنگاران نقش مهمی داشته و شورا و شهرداری نیز باید در حل مشکلات اهتمام ویژه داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم، نرجس نیازمند در نود و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار داشت: انتقال حقایق و وقایع از رسالت‌های بزرگ خبرنگاری بوده و حفظ صحت خبر ارزش زیادی دارد.
وی خبرنگاران شهر قم را خبرنگارانی انقلابی دانست و افزود: خبرنگاران شهر قم به پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری در میدان حضورداشته و رسالت روشنگری را بر دوش دارند.
رئیس کمیسیون زنان و خانواده در ادامه مشکلات حوزه خبرنگاری را واقعیتی دردناک خواند و بیان کرد: متأسفانه هیچ ارگانی مسئولیت حل مشکلات خبرنگاران را بر عهده نمی‌گیرد و باید برای حل این مشکلات اقدامی جدی انجام شود.
وی در پایان تأکید کرد: تشکیل کارگروهی مشترک بین مدیریت شهری و خانه مطبوعات می‌تواند در حل مشکلات خبرنگاران نقش مهمی داشته و شورا و شهرداری نیز باید در حل مشکلات اهتمام ویژه داشته باشند تا خبرنگاران بتوانند با تمام قوا رسالت خود را به سرانجام برسانند.
انتهای پیام/