تقدیر از اصحاب رسانه در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم
تقدیر از اصحاب رسانه در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم
به مناسبت روز خبرنگار از خبرنگاران و اصحاب رسانه در صحن رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، در نود و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم به مناسبت ۱۷ مرداد و روز خبرنگار از فعالان حوزه خبر و جمعی از خبرنگار تقدیر کرد.


در این جلسه که اعضای خانه مطبوعات نیز حضور داشتند، بخشی از مشکلات خبرنگاران مطرح و برافزایش همکاری بین این دو نهاد تأکید شد.