ساماندهی ورودی‌های شهر قم بحثی فرا بخشی است
ساماندهی ورودی‌های شهر قم بحثی فرا بخشی است
اخون با تاکید بر لزوم زمان‌بندی و تعیین الگوی مشخص برای ساماندهی ورودی های شهر قم، گفت: برای ساماندهی ورودی‌های شهر قم نیاز به هم‌افزایی و ورود همه دستگاه‌ها و ارگان‌های استان داریم و مدیریت شهری به‌تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مجید اخوان ساماندهی ورودی‌های شهر قم را یکی از مهم‌ترین دغدغه مدیریت شهری دانست و اظهار داشت: ساماندهی ورودی‌های شهر قم بحثی فرا بخشی است و باید به‌درستی به آن پرداخته شود.
وی ورودی‌های شهر قم را متناسب با شهر قم ندانست و افزود: برای ساماندهی ورودی‌های شهر قم نیاز به هم‌افزایی و ورود همه دستگاه‌ها و ارگان‌های استان داریم و مدیریت شهری به‌تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد.
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم تأکید کرد: ساماندهی ورود‌های شهر قم از سال‌ها پیش مطرح بوده اما ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی به‌درستی ورود نمی‌کنند.
وی ساماندهی ورودی‌های شهر را نیازمند برنامه‌ای هدفمند و اجرایی دانست و تصریح کرد: باید وظیفه همه دستگاه‌ها با یک زمان‌بندی و الگوی مشخص تعیین شود تا بتوانیم کاری از پیش ببریم.
انتهای پیام/ر