آغاز ساماندهی ورود‌های شهر قم از سمت تهران
آغاز ساماندهی ورود‌های شهر قم از سمت تهران
محرری با اشاره به لزوم واگذاری ساماندهی هفت ورودی شهر قم به شهرداری، گفت: باید از فرصت‌ها و مطالبه استان استفاده کرده و ساماندهی ورودی قم را از سمت تهران شروع کنیم و در قالب برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت به‌صورت برنامه اجرایی و با در نظر گرفتن بودجه برنامه‌ریزی انجام شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، محسن محرری با اشاره به اهمیت ساماندهی ورودی‌های شهر قم اظهار داشت: باید برای شروع کار ساماندهی ورود‌ها استان ورود کرده و مجوز‌های لازم را برای شهرداری صادر کند.
وی از شهرداری خواست از مطالبه استاندار قم برای ساماندهی ورودی‌های شهر در کسب مجوزها استفاده کند و افزود: در حال حاضر ورودی تهران به قم بهترین ورودی شهر قم است که ازنظر زیباشناسی درشان شهر قم نیست.
رئیس شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: باید از فرصت‌ها و مطالبه استان استفاده کرده و ساماندهی ورودی را از سمت تهران شروع کنیم و در قالب برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت به‌صورت برنامه اجرایی و با در نظر گرفتن بودجه برنامه‌ریزی کنیم.
وی تأکید کرد: برای برنامه بلندمدت بودجه موردنظر ساماندهی طرح ورودی شهر قم در اصلاحیه بودجه و بودجه سال ۱۴۰۳ لحاظ شود، در برنامه کوتاه‌مدت نیز در گام نخست دسته‌بندی موضوعی برای ساماندهی با سه محور خدمات شهری، شهرسازی و عمرانی برای پیگیری در کمیسیون‌های تخصصی تعریف شود.
محرری ادامه داد: شهرداری در مدت دو هفته برنامه کوتاه‌مدت را برای مصوب شورا تهیه کرده و برای ساماندهی تابلوها در حوزه زیباسازی، بازطراحی ورودی قم تهران و کاشان در حوزه شهرسازی، شناسایی نقاط فرهنگی و مکث در ورودی‌های شهر قم برای ساخت توقف‌گاهای فرهنگی طرح تهیه کند.
وی در ادامه خواستار ایجاد مسیرکن رو برای بوستان‌های ولایت، فدک و بادیان شد و گفت: بوستان‌های ورودی شهر نیاز به دسترسی و مسیر کندرو و همچنین طراحی ورودی دارد و همچنین توقف گاه‌‌ها و پارکینگ‌ها نیز نیازمند ساماندهی است که همزمان با طرحی کندرو برای آن در نظر گرفته شود.
رئیس شورای اسلامی شهر قم سامانده مغازه‌های سوهانی‌ها را نیز مطرح کرد و بیان کرد: بهسازی بوستان ولایت و بوستان‌های جنگلی و گردشگری جهت استفاده مناسب زائران باید در دستور کار قرار گیرد و بودجه ان در اصلاحیه و بودجه سال آینده دیده شود.
وی در پایان تاکید کرد: کمیسیون خدمات شهری، کمیسیون عمران و کمیسیون شهرسازی مصوبات و موضوعات ساماندهی ورودی‌های شهر قم را پیگیری کرده و گزارش آن را به شورا ارائه دهند.
انتهای پیام/ر