آمادگی شورای شهر در برگزاری برنامه‌های فرهنگی در حوزه زنان
آمادگی شورای شهر در برگزاری برنامه‌های فرهنگی در حوزه زنان
نیازمند با اشاره به دغدغه کمیسیون زنان و خانواده در کنترل آسیب های اجتماعی حوزه زنان گفت: به زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت فعال جامعه توجه کافی نشده است و باید به این مهم ورود کنیم و اجازه ندهیم دشمنان در این حوزه جلوتر ما وارد شوند و میدان را به دست گیرند.

به گزاش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، نرجس نیازمند در صد و سومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم توجه به آسیب‌های اجتماعی به‌خصوص در قشر بانوان را موردتوجه قرارداد و اظهار داشت: کمیسیون زنان و خانواده پیگیر کنترل آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان است.
وی برگزاری کارگروه‌های تخصصی ذیل کمیسیون زنان و خانواده شورای اسلامی شهر قم را یادآور شد و افزود: کمیسیون زنان و خانواده آمادگی هرگونه همکاری با نهادهای فرهنگی و انتظامی را برای کنترل آسیب‌های اجتماعی دارد.
رئیس کمیسیون زنان و خانواده شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: تا امروز دوره‌های زیادی برای بانوان برگزارشده و این دوره‌ها ادامه خواهد داشت تا شاهد تغییری درروند فرهنگی جامعه و کنترل آسیب‌های اجتماعی باشیم.
وی در پایان یادآور شد: به زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت فعال جامعه توجه کافی نشده است و باید به این مهم ورود کنیم و اجازه ندهیم دشمنان در این حوزه جلوتر ما وارد شوند و میدان را به دست گیرند.
انتهای پیام/