تکمیل طرح های نیمه تمام، اولویت شورا در بررسی بودجه سال ۹۸ است
تکمیل طرح های نیمه تمام، اولویت شورا در بررسی بودجه سال ۹۸ است
جلالی با اشاره به الویت های بررسی بودجه 98 شهرداری کلانشهر قم اظهار داشت:اولویت های شورای شهر در بررسی بودجه 98، تکمیل طرح های نیمه تمام و کم کردن فاصله عمرانی و خدماتی مناطق مختلف شهری است .

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم ، عبدالله جلالی رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز با بیان اینکه رسیدگی به لایحه بودجه، زمان بر است، گفت: بررسی دقیق لایحه بودجه نیازمند همکاری نزدیک تمام اعضای شورای شهر است تا با برگزاری سه شیفته کمیسیون تلفیق بودجه تا پایان بهمن ماه رسیدگی به بررسی بودجه ۹۸ شهرداری قم به پایان برسد.
عبدالله جلالی ادامه داد: اولویت های شورای شهر در بررسی بودجه ۹۸، تکمیل طرح های نیمه تمام و کم کردن فاصله عمرانی و خدماتی مناطق مختلف شهری است که این اولویت ها در بررسی بودجه سال آینده مورد تاکید است.
وی در ادامه با بیان اینکه تعداد کشتار دام سبک در کشتارگاه شهرداری قم از ابتدای امسال تا کنون به دلیل قاچاق دام کاهش قابل توجهی یافته است گفت: افزایش چشمگیر خدمات و تعرفه ها در سیاست های کلان شورای شهر نبوده است ولی شرایط اقتصادی جامعه و هزینه های ناخواسته تحمیلی به مجموعه شهری موجب شده که این شورا چاره ای جز افزایش تعرفه به ویژه تعرفه های کشتارگاه را نداشته باشد.
وی افزود: به دلیل افزایش هزینه های سازمان آتش نشانی و ماموریت های مشترک این سازمان با مدیریت بحران استان، ضروری است تا مدیریت بحران استان در راستای تامین برخی تجهیزات مورد نیاز آتش نشانی همکاری لازم را داشته باشد.
جلالی همچنین با اشاره به لایحه اصلاح بودجه سال ۹۷ شهرداری، گفت: لایحه اصلاح افزایش بودجه سال ۹۷ شهرداری قم از ۱۸ هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال به بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال به دلیل افزوده شدن درآمدهای شهرداری در این سال ناشی از انتشار اوراق بوده است.
لایحه اصلاحیه و متمم بودجه سال ۹۷ شهرداری از ۱۸ هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال به ۲۱ هزار میلیارد ریال به عنوان مهمترین لایحه مورد ارزیابی در این جلسه به تصویب اعضا شورای شهر رسید.