شهرداری باید به دنبال بهبود امکانات و جایگاه سامانه ۱۳۷ باشد
شهرداری باید به دنبال بهبود امکانات و جایگاه سامانه ۱۳۷ باشد
حسن بختیاری اظهار داشت: سامانه 137 و 1888 مراجعات مکرر شهروندان به شهرداری، بروکراسی اداری و حجم ترافیک شهری را کاهش داده و در کمترین زمان درخواست ایشان، پیگیری و پاسخ داده می‌شود که این از اهداف دولت الکترونیک است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم ، نایب‌رئیس شورا در بازدید امروز از سامانه ۱۳۷ شهرداری که هر هفته با عنوان چهارشنبه‌های پاسخگویی صورت می‌گیرد پس از صحبت با مردم و شنیدن مشکلات شهروندان گفت: این سامانه ابزار مناسبی برای شنیدن، احصا، دسته‌بندی و اولویت‌بندی و پیگیری مشکلات شهروندان و نیز ابزار خوبی برای نظارت مدیران نیز است.

بختیاری افزود: اگر قرار باشد مشکلات شهروندان را خودمان بررسی و پیگیری کنیم بسیار هزینه دارد و ساختار وسیعی برای نظارت و ارزیابی می‌طلبد که سامانه ۱۳۷ به نحو احسن این کار را انجام می‌دهد.

وی گفت: البته این سامانه بایستی ازنظر نرم‌افزاری، ورودی خطوط تلفن و نیز سخت‌افزاری ارتقا یابد و همچنین در فضای مجازی که امروزه ابزار مناسبی برای رصد مشکلات شهر است نیز ورود پیدا کند

عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ مراجعات مکرر شهروندان به شهرداری، بروکراسی اداری و حجم ترافیک شهری را کاهش داده و در کمترین زمان درخواست ایشان پیگیری و پاسخ داده می‌شود که این از اهداف دولت الکترونیک است

وی در پایان گفت: امیدواریم مجموعه شهرداری قم نگاه بهتری به این سامانه داشته باشند و به فکر تقویت جایگاه و عملکرد آن باشند که مطمئناً شورای شهر نیز این موضوع را پیگیری خواهد کرد تا رضایت شهروندان بیشتر از قبل گردد