شورای شهر قم در تصویب لوایح نهایت دقت را انجام می دهد
شورای شهر قم در تصویب لوایح نهایت دقت را انجام می دهد
عبدالله جلالی با اشاره به دقت بالای مصوبات شورای شهر قم از منظر حقوقی گفت: درطول فعالیت شورای اسلامی قم در دوره پنجم تنها 25 لایحه مصوب این شورا توسط هیات تطبیق فرمانداری رد شده است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم ، رئیس شورای اسلامی شهر قم در این جلسه با بیان اینکه تعرفه عوارض مبنایی برای لایحه بودجه سال آینده است، گفت: با توجه به روند بررسی بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری قم در شورای شهر ضرورت اصلاح عوارض و بهای خدمات به عنوان مبنای این بودجه ضروری است.
عبدالله جلالی با اشاره به دقت بالای مصوبات شورای شهر قم از منظر حقوقی گفت: درطول فعالیت شورای اسلامی قم در دوره پنجم تنها ۲۵ لایحه مصوب این شورا توسط هیات تطبیق فرمانداری رد شده که با اصرار شورای شهر بر این مصوبات و بررسی آنها در هیات حل اختلاف به جز یک مورد در همه موراد نظر شورا تایید شده است.
وی افزود: این موضوع نشان می دهد که شورای شهر قم در تصویب لوایح نهایت دقت را داشته و زوایای مختلف حقوقی را در مصوبات خود رعایت کرده است.