رویکرد شورای اسلامی شهر قم در سال ۹۸ اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام است
رویکرد شورای اسلامی شهر قم در سال ۹۸ اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام است
محمود مسگری با اشاره به اولویت‌های شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: در سال آینده اولویت اصلی شورای اسلامی شهر قم اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام شهری و ریل‌گذاری برای حل معضلات اساسی شهر است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم ، محمود مسگری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم با اشاره به برگزاری اولین جلسه این کمیسیون برای بررسی بودجه پیشنهادی شهرداری کلان‌شهر قم برای سال ۱۳۹۸ اظهار داشت: اولین جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری با حضور تمامی اعضا و شهرداران مناطق هشت‌گانه قم برای بررسی فصل یک بودجه پیشنهادی تشکیل شد.

وی ادامه داد: عمده بحث‌های مطرح در این فصل از بودجه بحث تملکات است، که با تحلیل روند تملک‌های مناطق هشت‌گانه نقاط ضعف و قوت آن‌ها بررسی گردید، بعضی از مناطق قم تملک خاصی برای آن‌ها ارائه نشد و با بررسی اولویت‌ها و مشکلات موجود برخی مناطق روند تملک آنها موردبررسی قرار گرفت.

مسگری افزود: رویکرد شورای اسلامی شهر قم در سال ۱۳۹۸ ادامه تملک‌های نیمه‌تمام سنوات قبل مانند پروژه فاز ۵ عمار یاسر در منطقه هفت است تا با اتمام این مهم تسریع در اجرا و اتمام این پروژه‌ها و ارائه خدمت به شهروندان قم میسر شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر راهبرد ویژه برای حل مشکلات پارکینگ‌های عمومی در سطح مناطق قم اظهار داشت: تمام لکه‌های سطح مناطق برای اختصاص به پارکینگ عمومی تخصیص و میزان بودجه پیش‌بینی‌شده برای این بخش ۴۰ میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است.

مسگری ادامه داد: در این جلسه از شهرداران مناطق خواسته شد اهتمام ویژه‌ای برای این فصل در نظر گرفته تا مبلغ پیش‌بینی‌شده برای این بخش از بودجه محقق شود و در مورد ایجاد لکه‌های موجود در مناطق نیز این مهم مورد تأکید اعضای محترم بود که مقرر شد با هماهنگی با معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم با حفظ اولویت‌ها نسبت به اجرای این مهم همت گمارند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم افزود: در ادامه بودجه پیشنهادی تعدادی از پروژه‌ها که با رقم مناسبی ارائه نشده بودند، موردبررسی و افزایش رقم مورد تأکید قرار گرفت و همچنین درنهایت مقرر شد تا با بررسی در کمیسیون تلفیق نسبت به رفع این مهم، افزایش بودجه‌های این پروژه‌ها بررسی گردد.