دور زدن قانون احداث پارکینگ، مشکلاتی را برای قم پدید آورده است
دور زدن قانون احداث پارکینگ، مشکلاتی را برای قم پدید آورده است
زین العابدین قراچورلو با ابراز تأسف از عدم پایبندی همه ساخت و ساز کنندگان به اجرای قانون احداث پارکینگ گفت: متأسفانه در مواردی مشاهده می شود که یا پارکینگی احداث نمی شود و یا این که پس از پایان کار، تغییر کاربری پارکینگ اتفاق می افتد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرقم ، زین العابدین قراچورلو با اشاره به سیاست جدی شورای اسلامی شهر قم مبنی بر پیگیری احداث پارکینگ های عمومی در شهر مقدس قم، اظهار داشت: شهر قم علاوه بر رشد جمعیتی، همه روزه پذیرای زائران بسیاری از شهرها و کشورهای مختلف نیز هست و از این رو شایسته است تا در جهت رفاه این عزیزان، چاره اندیشی بهتری صورت گیرد که یکی از این چاره اندیشی ها، احداث پارکینگ استاندارد و البته کافی است.
وی درباره قانون الزام به احداث پارکینگ برای همه ساختمان ها نیز عنوان کرد: قانون بیان می دارد که تأمین و احداث پارکینگ برای همه ساختمان ها بر اساس کاربری مورد نظر و همچنین زیربنای مفید الزامی است و حتی قانون معین می سازد که اگر در موردی امکان احداث پارکینگ به هر دلیل مقدور نباشد؛ باید پارکینگی به صورت جایگزین در یک شعاع مشخص از آن بنا احداث شود.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با ابراز تأسف از عدم پایبندی همه ساخت و ساز کنندگان به اجرای قانون احداث پارکینگ گفت: متأسفانه در مواردی مشاهده می شود که یا پارکینگی احداث نمی شود و یا این که پس از پایان کار، تغییر کاربری پارکینگ اتفاق می افتد.
قراچورلو در این باره بر ضرورت نظارت دقیق تر مسؤولان در اجرای قانون تأکید کرد و اظهار داشت: به هر حال همه مسئولان شهری باید به این نقطه مشترک برسند که معضل پارکینگ در قم بویژه در هسته مرکزی شهر جدی است و پارکینگ های فعلی، کفاف خودروهای شهروندان قمی و همچنین زائران بارگاه منور حضرت کریمه اهل بیت (س) را نمی دهد.