احداث پارکینگ طبقاتی در بافت تاریخی قم ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد
احداث پارکینگ طبقاتی در بافت تاریخی قم ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد
دهناد با اشاره به پیشرفت 60 درصدی پروژه پارکینگ بنفشه، اظهار داشت: پروژه پارکینگ طبقاتی و تجاری بنفشه با توجه به این مهم که در بافت تاریخی قم قرار گرفته است، علاوه بر تامین پارکینگ، ظرفیت قابل توجهی در سطح و در فضای باز شهری برای جبران کمبود پارکینگ در بافت تاریخی قم ایجاد می‌کند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر سیدمحمدحسین دهناد در حاشیه بازدید از پارکینگ طبقاتی و تجاری بنفشه اظهار داشت: تکمیل این پروژه فضای باز شهری ، مشکلات کمبود پارکینگ و سرانه‌های شهری منطقه آذر در هسته مرکزی شهر را تا حد قابل‌توجهی کاهش می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه قرارداد احداث اسکلت پروژه پارکینگ بنفشه مبلغی در حدود ۴۵۰ میلیارد ریال است،‌اظهار داشت: ۲۲۰ محل پارک خودرو در دو طبقه منفی طراحی و در فضای زیربنای بالغ بر ۵۰۰ متر مربع در حال انجام است ، همچنین ۶۵۰۰ متر مکعب بتن ریزی و ۵۵۰ تن آرماتور بندی برای این پروژه شاخص برآورد شده‌است.

دهناد ادامه داد: پروژه پارکینگ طبقاتی و تجاری بنفشه با توجه به این مهم که در بافت تاریخی قم قرار گرفته است، علاوه بر تامین پارکینگ، ظرفیت قابل توجهی در سطح و در فضای باز شهری برای جبران کمبود پارکینگ در بافت تاریخی قم ایجاد می‌کند.

وی افزود: پس از اتمام طراحی فضای سطح و عقد پیمان برای انجام آن، ظرفیت قابل توجهی به فضای سبز محدوده تاریخی محله آذر و فضای باز شهری اضافه خواهد شد و این مهم در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.

دهناد با اشاره به طراحی فضای سطح این پروژه به صورت همگن اظهار داشت: طراحی مدنظر باید عاملی برای توسعه محدوده تاریخی قم باشد و باعث احیا پهنه بزرگ تاریخی این محله قدیمی قم شود.