اجرای تقاطع شهید کیوانفر مطالبه مردمی است
اجرای تقاطع شهید کیوانفر مطالبه مردمی است
امرالهی ترافیک تقاطع خیابان شهید کیوانفر تا میدان امام خمینی(ره) را مورد توجه قرار داد و گفت: عطف به درخواست های مردمی، سال جاری این تقاطع رفع تکلیف شده و با تصویب اعضای شورا اسلامی شهر نیز بودجه‌ای برای شروع دوباره این پروژه در سال ۱۴۰۳ اختصاص داده شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مهندس روح اله امرالهی با تأکید بر اجرای پروژه تقاطع شهید کیوانفر گفت: اجرای تقاطع شهید کیوانفر مطالبه مردمی است و اعضای شورا نیز برای آغاز دوباره این پروژه مبلغ مشخصی را در بودجه ۱۴۰۳ در نظر گرفته‌اند و با توجه به این‌که در ۶ سال گذشته در این منطقه هیچ پروژه عمرانی اجرانشده باید در دستور کار قرار گیرد.

سخنگوی شورای شهر قم با اشاره به اهمیت تقاطع شهید کیوانفر و مطالبه مردم برای بازگشایی این مسیر اظهار داشت: پنج سال از ابتدای پروژه تقاطع کیوانفر با خیابان امام خمینی(ره) می‌گذرد.

وی شرایط پروژه را تشریح کرد و افزود: ستون‌ها و شمع‌های این پروژه اجراشده است اما مدت‌ها است منتظر یک انحراف جریان ترافیکی است درحالی‌که مصوبه طرح جامع حمل‌ونقل را دارد و در طرح جامع حمل‌ونقل جدید نیز برای دوم مصوب شده است.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: این پروژه در اولویت ستون‌های مختلف بودجه قرار داشته اما تا امروز به‌صورت کامل اجرانشده است.

وی ترافیک تقاطع کیوانفر را تا میدان امام خمینی(ره) تذکر داد و گفت: متأسفانه از ابتدای شورای پنجم تا شورای ششم این مسئله با استان مطرح و پیگیری شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

امرالهی تأکید کرد: باید امسال این تقاطع رفع تکلیف شده و خوشبختانه با تصویب اعضای شورا شهر نیز بودجه‌ای برای شروع دوباره این پروژه در سال ۱۴۰۳ نیز اختصاص داده شد.