هزینه‌ یک روز اداره شهر قم بیش از یک‌میلیارد تومان است‌
هزینه‌ یک روز اداره شهر قم بیش از یک‌میلیارد تومان است‌
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر قم گفت: هزینه‌ روزمره شهر قم در یک شبانه‌روز بیش از یک میلیارد تومان است، تا درآمدهای پایدار شهری برای مجموعه مدیریت شهری محقق نشود امکان اجرای برنامه‌های نه‌گانه بودجه شهرداری میسر نخواهد بود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم، مجید اخوان با انتقاد از رویه موردنظر دولت در لایحه تقدیمی بودجه سال ۱۳۹۸ اظهار داشت: شهرداری‌ها در دهه شصت به‌عنوان یک‌نهاد غیردولتی مستقل اعلام شدند و پس‌ازاین مهم همیشه در تأمین هزینه‌ها و پیشبرد اهداف مدنظرشان دچار مشکل شدند، چون دیگر ردیف بودجه دولتی برای آنان در بودجه‌های سنواتی موجود نبود.

وی ادامه داد: نگهداری و توسعه شهر طبق قانون بر‌عهده شهرداری‌ها است و تنها محل تأمین این مهم عوارضی است که از خود مردم گرفته می‌شود، طبق قانون درصدی از برخی از عوارض مانند ارزش‌افزوده، جرائم رانندگی و غیره باید به‌صورت مستقیم به شهرداری‌ها پرداخت شود اما بعضی از ردیف‌ها پرداخت صفر و در سایر ردیف‌ها با مقدار تعیین‌شده فاصله بسیار است.

اخوان افزود: در حال حاضر هزینه‌های روزمره شهر قم در یک شبانه‌روز بیش از یک میلیارد تومان است، تا درآمدهای پایدار شهری برای مجموعه مدیریت شهری محقق نشود امکان اجرای برنامه‌های نه‌گانه بودجه شهرداری میسر نخواهد بود و قطعاً با مشکلات اساسی در این حوزه روبرو خواهیم بود.

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه و امور سرمایه‌گذاری شورای شهر قم با اشاره به سند چشم‌انداز شهرداری قم اضافه کرد: شهرداری قم بر اساس سند چشم‌انداز بیست‌ساله دارای برنامه و راهبرد ویژه‌ای است، البته چهار برنامه پنج‌ساله از ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴ نیز پیش‌بینی‌شده است.

وی ادامه داد: متأسفانه هرروز شاهد کاهش درآمد شهرداری تحت تأثیر موارد مختلف هستیم، عوارضی که خود قانون‌گذار سهم شهرداری‌ها قرار داده است امروز مورد آسیب است و در این میان متأسفانه دولت و مجلس اهتمامی به اداره مدیریت شهری و تأمین درآمدهای شهرداری‌ها ندارند.

اخوان افزود: موکول نمودن توزیع عوارض ارزش‌افزوده که نوعی مالیات مشترک میان دولت و شهرداری است، به تشخیص و تصمیم شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها قطعاً دچار آفت خواهد شد و نظرات سلیقه‌ای در این میان تأثیر مستقیم و نامناسبی خواهد داشت، در این میان سازوکار نحوه تقسیم این بودجه بین شهر و روستاها نیز مشخص نشده است و این مهم در حالی نمود پیدا می‌کند که استان قم با یک تک شهر با ۹۴ درصد جمعیت شهری قطعاً نمونه‌ای خاص خواهد بود.

وی ادامه داد: در صورت تأیید مجلس در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ دولت، قطعاً شهرداری‌ها با تأمین بودجه خود با مشکل روبرو خواهند بود و در شرایط اقتصادی حاکم و رکود ساخت‌وساز و افزایش شدید قیمت تمام‌شده پروژه‌های شهری مجموعه مدیریت شهری در حوزه توسعه شهری و پیشبرد طرح‌های عمرانی با چالش مهمی روبرو خواهند بود.