تعرفه عوارض شهرداری در سال آینده افزایش چشمگیری نداشته است
تعرفه عوارض شهرداری در سال آینده افزایش چشمگیری نداشته است
عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه در راستای حفاظت و صیانت از حقوق شهروندان در کلیات تعرفه سال 1398 افزایش چشمگیری نداشته‌ایم، اظهار کرد: در کلیات تعرفه در برخی بندها کاهش و یا متعادل‌سازی انجام‌شده است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم ، زین‌العابدین قراچورلو با اشاره به اینکه دفترچه تعرفه عوارض و بها خدمات تنها مربوط به تعرفه‌ها و فرمول‌های محاسبه عوارض نیست، اظهار کرد: دفترچه تعرفه عوارض و بها خدمات به‌نوعی ضوابط شهرسازی را بحث و تبیین می‌کند و به‌نوعی خط‌کشی است که با توجه به ضوابط شهرسازی محاسبات عوارض را بدون اعمال سلیقه و به‌صورت متمرکز و یکپارچه انجام می‌دهد.

وی افزود: در بررسی دفترچه تعرفه عوارض و بها خدمات سال ۱۳۹۸ سعی کردیم تعاریف با مفاهیم و طرح تفصیلی منطبق و هماهنگ باشد تا این محاسبات منظم‌تر و راحت‌تر انجام شود و شهروندان با توجه به درخواستشان بتوانند به‌راحتی محاسبات عوارض را انجام دهند تا ما نیز گام مهمی در راستای شفاف‌سازی این تعرفه‌ها برداشته باشیم.

قراچورلو ادامه داد: در برخی بندها برداشت‌های متفاوت و چندگانه وجود داشت که با برگزاری جلسات متعدد این مشکل برطرف شد و ساده‌سازی دربندهای مذکور صورت پذیرفت که منجر به شفاف‌سازی و حصول اطمینان بیشتر شهروندان از محاسبات عوارض خواهد شد.

عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه در راستای حفاظت و صیانت از حقوق شهروندان در کلیات تعرفه سال ۱۳۹۸ افزایش چشمگیری نداشته‌ایم، اظهار کرد: در کلیات تعرفه در برخی بندها کاهش و یا متعادل‌سازی انجام‌شده است.

قراچورلو افزود: در شهرداری برای تملک عرصه‌های در مسیر صلح‌نامه نوشته می‌شود که در قبال عرصه در مسیر به شهروندان تراکم ارائه می‌شود که مقرر شد ارزش ریالی تراکم ارائه‌شده در صلح‌نامه قید شود تا مردم بتوانند دریافتی خود در قبال ارزش زمین واگذار کرده را بدانند. این موضوع علاوه بر شفاف‌سازی و ایجاد اطمینان باعث همکاری و مساعدت بیشتر شهروندان در تملکات پروژه‌های مختلف می شود، همچنین تلاش کردیم قیمت سطح اشغال واگذاری قبل و بعد از عقب‌نشینی را تغییر ندهیم تا به نفع شهروندان باشد.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت اراضی در سال جاری تلاش کردیم ضریبی که در صلح‌نامه به نفع شهروندان است را افزایش دهیم تا قیمت عرصه در مسیر را به قیمت واقعی آن نزدیک‌تر کنیم.

عضو شورای شهر قم با اشاره به کمک به توسعه فرهنگ، کانون‌های فرهنگی و نیز تأمین منابع مالی برای مخارج مساجد، اظهار کرد: مقرر شد در سال ۱۳۹۸ به مساجدی که دارای پایگاه بسیج و کانون فرهنگی هستند ۹۰ مترمربع تجاری به‌صورت رایگان واگذار شود که این میزان نسبت به سال قبل ۱۰ مترمربع افزایش کلی داشته است.