مصوبات جلسه هشتاد و چهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه هشتاد و چهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
هشتادو چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ ششم اسفند ماه 1397 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.