سقائیان نژاد «شهردار قم» باقی ماند
سقائیان نژاد «شهردار قم» باقی ماند
محرری با اشاره به ابلاغ نامه تمدید ماموریت از سوی وزارت علوم، اظهار داشت: با تصویب هیأت امنای دانشگاه صنعتی اصفهان به ریاست وزیر محترم علوم مدت خدمت آقای دکتر سقائیان نژاد در شهرداری قم یک سال دیگر تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، محسن محرری رئیس شورای اسلامی شهر قم در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به ابلاغ نامه تمدید ماموریت آقای سیدمرتضی سقائیان نژاد از دانشگاه اصفهان به شهرداری قم گفت: با تصویب هیأت امنای دانشگاه صنعتی اصفهان به ریاست وزیر محترم علوم مدت خدمت آقای دکتر سقائیان نژاد در شهرداری قم یک سال دیگر تمدید شد.

وی افزود: خوشبختانه با تمدید مذکور مشکلی برای استمرار مدیریت شهری در سال آخر شورا نخواهیم داشت.