فرهنگ‌سازی برای درختکاری مهمتر از قانون‌ است
فرهنگ‌سازی برای درختکاری مهمتر از قانون‌ است
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم، با بیان اینکه فرهنگ‌سازی در حوزه فضای سبز مهم‌تر از قانون است، اظهار داشت: چنانچه شهروندان ثمرات کاشت درخت و اثرات سوء قطع درختان را دریافت کنند یقیناً هر شهروند به‌ عنوان محافظ درخت و فضای سبز خود را مسئول می داند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم ، حسین اسلامی با اشاره به اهمیت توجه به فرهنگ درختکاری اظهار داشت: درخت مظهر زیبایی و حیات و یکی از پرثمرترین نعمت‌های خداوند است و امام صادق(ع) یکی از شش موردی که پس از وفات مؤمن به او ملحق می‌شود را درختکاری بیان کرده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم افزود: همانگونه که حضرت رسول اکرم(ص) فرمودند خداوند درخت را برای انسان آفریده و او باید درخت بکارد و آن را آبیاری کرده و در حفظ آن بکوشد.
وی با بیان تأثیر ارتقای فرهنگ درختکاری در سلامت محیط‌ زیست و پاکی هوا و همچنین تندرستی شهروندان تأکید کرد: شرایط منطقه‌ای که ما در آن به سر می‌بریم به‌ویژه در موضوع ریزگردها و سوء اثر آن برای شهروندان ، اهمیت درختکاری را بیش‌ از پیش مبرهن می‌سازد، امروز وظیفه تک‌تک شهروندان در حفاظت از درختان موجود و غرس درختان جدید بیش از قبل است.
اسلامی در رابطه با قوانین موجود در ممانعت از قطع درختان تصریح کرد: قانون موجود در رابطه با قطع اشجار به نظر قانون کامل و جامعی در حوزه حفظ و حراست از درختان و فضای سبز است، و بخش تکمیلی قوانین، نحوه اجرای کامل آنها است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، تخریب و قطع درختان و تغییر کاربری باغات به‌هیچ‌ وجه ممکن نیست، تا جایی که هرس باغات نیز باید در کمیسیون ماده ۷ مورد بررسی قرار بگیرد و اگر جایی به‌ ناچار لازم شد که درختی قطع شود باید در محل مشخص‌شده به ازای یک درخت، دو درخت کاشته شود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم، با بیان اینکه فرهنگ‌سازی در حوزه فضای سبز مهمتر از قانون است، اظهار داشت: چنانچه شهروندان ثمرات کاشت درخت و اثرات سوء قطع درختان را دریافت کنند یقیناً هر شهروند به‌ عنوان محافظ درخت و فضای سبز خود را مسئول دانسته و در حفظ و گسترش فضای سبز کوشا خواهد بود.