قم تا سال ۱۴۰۰ به سرانه استاندارد فضای سبز می‌رسد
قم تا سال ۱۴۰۰ به سرانه استاندارد فضای سبز می‌رسد
اخوان اظهار داشت: سرانه فضای سبز شهری قم در حال حاضر در حد استاندارد نیست اما پیش‌بینی می‌شود قم در سال 1400 به سرانه استاندارد فضای سبز برسد، برای رسیدن به حد قابل قبولی از سرانه سبز باید سطح فضای سبز شهر قم دو برابر اندازه فعلی شود.

به گزارش روابط عمومی شورای شهر مقدس قم، مجید اخوان در بیان اهمیت درختکاری اظهار داشت: کاشت نهال در سطح معابر مختلف که از سال‌های قبل آغاز شده از جمله پویش‌های موفق و در خور شهرداری قم است.

وی افزود: وجوب و ضرورت فضای سبز و فضای شاداب شهری برای فردی پوشیده نیست، در شهر قم به دلیل اقلیم خاص آن که از فضاهای سبز کم‌تر برخوردار بوده ضرورت افزایش سرانه‌های سبز بیش از جاهای دیگر احساس می‌شود.

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر قم عنوان کرد: در شهر قم درختکاری باید در اولویت قرار گرفته و شهرداری نسبت به توسعه سرانه‌های فضای سبز همت ویژه‌تری بگمارد، توسعه بوستان‌های شهری و محلی از رویکردهای بودجه‌نویسی شهرداری قم در سال ۹۸ خواهد بود.

عضو شورای شهر قم تأکید کرد: تشویق و فرهنگ‌سازی مردم نسبت به توسعه فضای سبز و درختکاری امری اجتناب‌ناپذیر است، در بودجه سال آینده رقم قابل‌توجهی برای توسعه فضای سبز دیده‌شده است، در برنامه ششم نیز ۶۰ میلیارد تومان برای توسعه فضای سبز احداث بوستان‌ها در نظر گرفته‌ شده است.

اخوان خاطرنشان کرد: سرانه فضای سبز شهری قم در حال حاضر در حد استاندارد نیست اما پیش‌بینی می‌شود قم در سال ۱۴۰۰ به سرانه استاندارد فضای سبز برسد، برای رسیدن به حد قابل قبولی از سرانه سبز باید سطح فضای سبز شهر قم دو برابر اندازه فعلی شود.