احداث بوستان‌های محلی از رویکردهای مهم شهرداری در سال ۹۸ است
احداث بوستان‌های محلی از رویکردهای مهم شهرداری در سال ۹۸ است
محرری با اشاره به برنامه‌های شهرداری برای توسعه سرانه فضای سبز تأکید کرد: در بلوار پیامبر اعظم(ص) و بلوار مرجعیت برنامه‌های خوبی برای توسعه فضای سبز پیش‌بینی‌شده است، احداث بوستان‌های محلی از رویکردهای مهم شهرداری در سال ۹۸ است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، محسن محرری با اشاره به اقدامات انجام شده برای توسعه فضای سبز شهری اظهار داشت: احداث بوستان مفید و باغ پرندگان وضعیت سرانه فضای سبز شهر قم را تا حدی بهبود می‌بخشد.
وی افزود: خوشبختانه برنامه‌های خوبی برای ترویج فرهنگ درختکاری در قم انجام‌شده است، با توجه به اقلیم خشک و کویری قم باید توجه ویژه‌تری به مسئله درختکاری و توسعه سرانه فضای سبز شود.
عضو شورای شهر قم خاطرنشان کرد: شهرداری قم توسعه و نگهداری از فضای سبز را به‌صورت جدی دنبال می‌کند، سرانه فضای سبز قم در چهار سال گذشته افزایش بسیاری داشته اما هنوز با استانداردهای جهانی فاصله بسیاری دارد.
محرری چالش‌های توسعه سرانه فضای سبز در قم را مورد توجه قرارداد و عنوان کرد: مشکل آب و کمبود آن در قم مهم‌ترین چالش پیش روی توسعه درختکاری و سرانه فضای سبز است، متأسفانه سرانه فضای سبز در هسته مرکزی شهر نسبت به مناطق دیگر کمتر است.
وی با اشاره به برنامه‌های شهرداری برای توسعه سرانه فضای سبز تأکید کرد: در بلوار پیامبر اعظم(ص) برنامه‌های خوبی برای توسعه فضای سبز پیش‌بینی‌شده است، همچنین در بلوار مرجعیت ۹ کیلومتر درختکاری انجام خواهد شد. احداث بوستان‌های محلی از رویکردهای مهم شهرداری در سال ۹۸ است.
عضو شورای شهر قم ادامه داد: با اقدامات انجام‌ شده وضعیت سرانه فضای سبز در منطقه دو تا حدودی بهتر شده و وضعیت سرانه‌های سبز در منطقه ۶ نیز تا حدی نسبت به گذشته رشد داشته ، به دلیل کندی تملک در بافت‌های قدیمی امکان توسعه فضای سبز با مشکل روبه شده است.