عوارض شهرداری تا پایان فروردین با نرخ سال ۹۷ محاسبه می‌شود
عوارض شهرداری تا پایان فروردین با نرخ سال ۹۷ محاسبه می‌شود
جلالی گفت: در آخرین جلسه رسمی شورای شهر که به صورت فوق‌العاده در ۲۷ اسفند برگزار شد مصوبه‌ای داشتیم که هیچ‌گونه افزایشی در عوارض صدور پروانه ساختمانی تا پایان فروردین ماه نداشته باشیم.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، عبدالله جلالی با اشاره به تجمع مردم برای پرداخت عوارض و جرایم در روزهای پایانی سال ۹۷ اظهار کرد: در آخرین جلسه رسمی شورای شهر که به صورت فوق‌العاده در ۲۷ اسفند برگزار شد مصوبه‌ای داشتیم که هیچ‌گونه افزایشی در عوارض صدور پروانه ساختمانی تا پایان فروردین ماه نداشته باشیم.

وی در تشریح این مصوبه شورای شهر خاطرنشان کرد: مجموعه عوارض شهرداری تا پایان فروردین ۹۸ مطابق سال ۹۷ خواهد بود و هیچ افزایشی ندارد.

رئیس شورای شهر قم گفت: بخشی از مردم در شهر پایان سال موفق به پرداخت عوارض نشدند و نگران بودند فرصت نداشته باشند و مشمول هزینه شوند که این بستر توسط شورا فراهم شد تا این امکان افزایش یابد.