خدمات نوروزی شهرداری به مسافرین مطلوب بوده است
خدمات نوروزی شهرداری به مسافرین مطلوب بوده است
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم مجموع خدمات صورت گرفته توسط شهرداری در ستاد نوروزی را مطلوب خواند و گفت: خوشبختانه امکانات اولیه برای زائرین و مسافرین فراهم شده است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مجید اخوان با اشاره به فعالیت‌های نوروزی شهرداری در قالب ستادهای اطلاع‌رسانی و راهنمای زائرین اظهار کرد: قم با توجه به ظرفیت زائرپذیری که در ایام نوروز دارد باید همواره خدمات ویژه در آن پیش‌بینی شود و در سال‌های اخیر ظرفیت‌های خوبی برای خدمات رسانی به زائرین فراهم شده است.
وی با تاکید بر اینکه با وجود کارهای انجام شده، شرایط خدمات رسانی به زائرین با وضع مطلوب فاصله دارد تصریح کرد: متناسب با امکاناتی که شهرداری دارد اعم از بوستان‌های ویژه اسکان اضطراری و ستادهای اطلاع‌رسانی و راهنمای زائرین کارهای خوبی انجام شده است.
عضو شورای شهر قم مجموع خدمات صورت گرفته توسط شهرداری در ستاد نوروزی را مطلوب خواند و گفت: خوشبختانه امکانات اولیه برای زائرین و مسافرین فراهم شده است.