فضای مطلوبی برای خدمت به زائرین در ستادهای شهرداری فراهم شده است
فضای مطلوبی برای خدمت به زائرین در ستادهای شهرداری فراهم شده است
حسن مالکی نژاد گفت: شهرداری در ورودی‌های شهر و جایگاه‌هایی که تردد بالا است ستاد تسهیلات زائر را ایجاد کرده تا هم پذیرایی از زائرین داشته باشد و هم آنها را برای استفاده از خدمات مهیا شده در شهر راهنمایی کنند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حسن مالکی‌نژاد با اشاره به وضعیت خدمات‌رسانی شهرداری در ستادهای نوروزی اظهار کرد: شهرداری در ورودی‌های شهر و جایگاه‌هایی که تردد بالا است ستاد تسهیلات زائر را ایجاد کرده تا هم پذیرایی از زائرین داشته باشد و هم آنها را برای استفاده از خدمات مهیا شده در شهر راهنمایی کنند.
وی با اشاره به استقرار ستاد اطلاع‌رسانی گردشگری در ستاد اطلاع‌رسانی شهرداری تصریح کرد: خوشبختانه با این همکاری فضایی برای اطلاع‌رسانی بهتر به زائرین و مسافرین فراهم شده تا مردم بهتر مسیرهای دسترسی خود به فضاهای تاریخی، معنوی و گردشگری قم را بهتر پیدا کنند.
عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به خدمات‌رسانی کمپ‌های اسکان اضطراری شهر به زائرین و مسافرین نوروزی بیان کرد: سه بوستان فدک، مهدی و نیایش به طور ویژه خدمت‌رسانی در حوزه اسکان به زائرین را در دستور کار دارند.