برای خرید ۱۰۴ دستگاه اتوبوس ۱۲۳ میلیارد تومان هزینه شده است
برای خرید ۱۰۴ دستگاه اتوبوس ۱۲۳ میلیارد تومان هزینه شده است
مجید اخوان با اشاره به اتمام عقد قرارداد و نهایی شدن خرید 104 دستگاه اتوبوس درون شهری اظهار داشت: با تخصیص بودجه 123 میلیاردی و همکاری شرکت های فعال در این حوزه شاهد تحول بسیار مناسبی در حوزه حمل و نقل شهری در قم خواهیم بود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مجید اخوان رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر قم در نودمین جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اخذ مجوز تخصیص مبلغ ۳۵ میلیون تومان مابه‌التفاوت ارزش معوض شهرداری به اداره کل اوقاف و امور خیریه گفت: تلاش می‌شود برای احداث مسجد یا حسینیه در منطقه شهر قائم این مبلغ در یک بازده زمانی کوتاه پرداخت شود.

مجید اخوان با تأکید به لایحه دوفوریتی اخذ مجوز تصویب قرارداد ۱۰۴ دستگاه اتوبوس درون‌شهری گفت: برای خرید این ۱۰۴ دستگاه اتوبوس درون‌شهری ۱۲۳ میلیارد تومان هزینه خواهد شد، هزینه ای که برای این مهم انجام شده است باعث یک تحول مهم در عرصه حمل و نقل داخلی شهر قم خواهد شد.