دیدار اعضای شورای اسلامی شهرقم با رئیس مجلس شورای اسلامی
دیدار اعضای شورای اسلامی شهرقم با رئیس مجلس شورای اسلامی
در این دیدار اعضای شورای اسلامی شهرمقدس قم خواهان حمایت بیشتر رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت شهری در پروژه های محیط زیستی، حمل و نقل و ترافیک، مترو، منوریل و تقاطح های غیر هم سطح شدند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، اعضای شورای اسلامی شهر مقدس با حضور در دفتر دکتر علی لاریجانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با ایشان دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار اعضای شورای اسلامی شهرمقدس قم خواهان حمایت بیشتر رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت شهری در پروژه های محیط زیستی، حمل و نقل و ترافیک، مترو، منوریل و تقاطح های غیر هم سطح شدند.

همچنین در این دیدار رئیس شورای اسلامی شهرمقدس قم با ارائه گزارشی از روند اجرایی پروژه های شهری و برنامه های مدون پیش رو ، گزارشی از اقدامات جاری و بودجه شهرداری قم ار ارائه کردند.