نبود مدیریت یکپارچه برای شهرها مشکل ایجاد کرده است
نبود مدیریت یکپارچه برای شهرها مشکل ایجاد کرده است
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قم با انتقاد از نبود مدیریت یکپارچه شهری و بروز مشکلات برای مردم گفت: برای مدیریت درست شهر باید تمام سازمان‌های مرتبط با مدیریت شهری باید در قالب یک سازمان واحد فعالیت‌های خود را جهت دهند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، سید مجتبی سبحانی ثابت با اشاره به نقش شوراها در تصمیم‌گیری‌ها اظهار داشت: نقش شوراها در قانون‌گذاری به دلیل ارتباطی که با مردم داشته و بر خواسته از متن مردم بوده بسیار مهم و مؤثر است.

وی با بیان اینکه نقش شوراها در توسعه و افزایش سرانه‌های ورزشی، فرهنگی و مدیریت شهری بسیار دخیل و بااهمیت است، تصریح کرد: درمجموع عملکرد شوراهای دوره پنجم در یک سال و نیم گذشته مثبت بوده است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قم تأکید کرد: مطالبات شهروندان که از طریق مختلف به شورای شهر می‌رسد توسط اعضای این نهاد مردمی از دستگاه‌های مختلف استانی پیگیری و دنبال می‌شود، به محضی که مشکلی توسط یکی از شهروندان منتقل‌شده بلافاصله روند رسیدگی به آن در مناطق مختلف شهرداری در دستور کار قرار می‌گیرد.

سبحانی ثابت با اشاره به اهمیت رسیدگی به مطالبات شهری عنوان کرد: در چشم‌اندازها و سیاست‌گذاری‌های شورای شهر قم، مطالبات شهروندان موردتوجه قرار می‌گیرد، مشکلات شهری قم در یک نگاه کلی رو به بهبود پیش می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: از آنجایی‌که شهرداری تنها نهاد مؤثر در مدیریت شهری نیست، برخی از سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات شهرداری در مدیریت شهری ناقص و بدون خروجی رها می‌شود، موازی کاری بین شهرداری و دستگاه‌های دیگر نیز سبب زمین ماندن برخی از پروژه‌ها و برنامه‌های شهرداری می‌شود که این مسئله در حفاری‌ها، برق، ترافیک، پارکینگ و غیره هرسال تکرار می‌شود.

عضو شورای شهر قم با تأکید بر اینکه عدم تعامل و همراهی برخی از نهادهای استانی در تصمیم‌گیری‌های شهری با شهرداری عملاً سبب بدون خروجی ماندن پروژه‌های شهری شده است، یادآور شد: برای مدیریت درست شهر باید تمام سازمان‌های مرتبط با مدیریت شهری باید در قالب یک سازمان واحد فعالیت‌های خود را جهت دهند.

سبحانی ثابت تصریح کرد: اگر تمام دستگاه‌های مرتبط با مدیریت شهری به‌صورت هماهنگ فعالیت کنند روند بهبود و افزایش خدمات شهری بهبود پیدا می‌کند، در غیر این صورت این روند آزاردهنده همچنان ادامه دارد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قم تأکید کرد: اگر اختیارات شورای شهر کاسته شود بر عمق مشکلات شهروندان افزوده می‌شود، نقش اصلی شورا نقش نظارتی بوده که اگر این اختیار از آن‌ها گرفته شود حجم پاسخگویی و رسیدگی به مطالبات مردمی و شهروندان به‌شدت کاهش پیدا می‌کند، از آنجایی‌که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای شهر را رقیب خود در انتخابات و خدمات می‌دانند به‌صورت مستمر درصدد تخریب و خنثی‌سازی شوراها و اختیارات آن هستند.