مدیریت یکپارچه شهری در ”کما“ قرارگرفته است
مدیریت یکپارچه شهری در ”کما“ قرارگرفته است
نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: متأسفانه مدیریت جامع و یکپارچه شهری در قم و در سطح کشور در وضعیت کما قرار دارد، اگر قرار است شوراها ضعیف شده بهتر است به‌صورت کلی منحل شوند، چراکه تبعات شورای ضعیف از فقدان آن بیشتر است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حسن بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی شورای شهر قم، با اشاره به اجرایی نشدن مدیریت یکپارچه شهری در کشور اظهار داشت: متأسفانه مدیریت جامع و یکپارچه شهری در سطح کشور در وضعیت کما قرار دارد.
وی افزود: هنوز مراجعی که باید در مسئله مدیریت جامع شهری ورود پیدا کنند، ورود جدی نکرده و این مسئله بلاتکلیف و سردرگم به حال خود رهاشده است، آن چیزی که در تجربیات جهانی در رابطه با مدیریت واحد شهری مشاهده می‌شود در جامعه ما محلی از اعراب ندارد.
نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: برای رسیدن و تحقق مدیریت جامع شهری باید ارکان حکومت تکلیف خود را با شورا مشخص کرده و به یک دید مشترکی در این زمینه برسند، کشور باید درزمینهٔ تحقق مدیریت یکپارچه شهری توسط شور و شهرداری و یا عدم افزایش اختیارات به نقطه اشتراک واحد برسند.
وی با اشاره به عوامل مخالفت و تعلل در تحقق مدیریت یکپارچه شهری تصریح کرد: ازآنجایی‌که تحقق مدیریت یکپارچه شهری با تفویض بخشی از اختیارات مجلس و دولت به شهرداری همراه است با مخالفت و تنگ‌نظری‌های از جانب آن‌ها روبه‌رو شده و مانع از تحقق رویکرد مدیریت یکپارچه شهری منطبق با مصالح و منافع شهروندان شده است.
عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: متأسفانه باگذشت ۶ برنامه از برنامه‌های توسعه‌ای کشور، مسئله مدیریت یکپارچه شهری حتی در قالب گفتمان نیز تضعیف‌شده است، طبق برنامه سوم توسعه کشور واگذاری وظایف ۲۴ گانه به مدیریت شهری ازجمله تکالیف دولت بوده که در برنامه ششم اثری از هیچ‌کدام از آن‌ها مشاهده نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین مانع دررسیدن به مدیریت یکپارچه شهری نگاه حاکم در بخش‌های مختلف نظام بوده که به نقطه مشترک تاکنون نرسیده و وحدت نظری به وجود نیامده است، در حال حاضر مدیریت یکپارچه شهری به‌هیچ‌وجه در کشور وجود نداشته و بر مبنای آن هزینه‌های مضاعف اقتصادی، فرهنگی و شهری به شهروندان تحمیل‌شده است.
نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: بلاتکلیفی شهرداری‌ها در مدیریت یکپارچه شهری به نفع هیچ‌یک از نهادهای مسئول در جامعه نبوده و زیان آن نیز درنهایت به شهروندان می‌رسد، درصورتی‌که مدیریت یکپارچه شهری اتفاق بیفتد، شورای قدرتمندی نیز در شهرهای کشور تشکیل می‌شود.
عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: شورا نیز مانند تمام نهادهای دیگر دارای نقاط آسیب بوده اما عده‌ای با بزرگنمایی مشکلات موجود و در نظر نگرفتن نکات مثبت در طبل کاهش اختیارات شورا دمیده و هرروز شوراها را منزوی‌تر می‌کنند، اگر قرار است شوراها ضعیف شود بهتر بوده به‌صورت کلی منحل شوند چراکه تبعات شورای ضعیف از فقدان آن بیشتر است.