پروژه فاز ۵ عمار یاسر، ادامه بلوار سمیه و جمهوری سه پروژه اولویت‌دار شهر قم هستند
پروژه فاز ۵ عمار یاسر، ادامه بلوار سمیه و جمهوری سه پروژه اولویت‌دار شهر قم هستند
مسگری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم گفت: افتتاح و راه‌اندازی فاز 5 عمار یاسر، فاز دو بلوار سمیه و ادامه بلوار جمهوری سه پروژه اولویت‌دار شورای پنجم در دو سال آینده خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، محمود مسگری در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی شورای شهر قم، با اشاره به اقدامات شورای دوره پنجم اظهار داشت: در دوره جدید شورای شهر قم تلاش می‌شود توزیع عادلانه سرانه‌های اجتماعی در مناطق هشت‌گانه شهری به‌درستی انجام شود.
وی با تأکید بر اهمیت شوراهای اسلامی افزود: اهمیت و نقش مثبت شوراها در مبانی دینی و قانونی به‌صورت صریح بیان و نسبت به اثربخشی آن صحه گذاشته‌شده است، درصورتی‌که کارها توسط شورا و نظر جمعی انجام شود از مقبولیت و مشروعیت بیشتری برخوردار است.
عضو شورای شهر قم با انتقاد از کاهش مستمر اختیارات شوراها در سال‌های اخیر گفت: متأسفانه رویکرد قوانین ملی در سال‌های گذشته همواره بر تضعیف اختیارات و حیطه مسئولیت‌های شورا بوده است، درحالی‌که انتظار می‌رود وضع قوانین در راستای تحقق هدف مهم مدیریت جامع و یکپارچه شهری حرکت کند.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: شورای پنجم تمام برنامه و سیاست‌گذاری‌های خود را بر مبنای برنامه پنج‌ساله تنظیم و دنبال می‌کند، اصول برنامه‌وبودجه‌نویسی در شورای پنجم منطبق با اهداف تعیین‌شده در برنامه ۵ ساله و چشم‌انداز ۲۰ ساله است.
مسگری با بیان برخی از اقدامات شورای پنجم ابراز کرد: یکپارچه کردن سیستم تملک و اولویت‌بندی پروژه‌های شهری ازجمله مهم‌ترین اقدامات شورای پنجم در ابتدای شکل‌گیری آن بوده است.
عضو شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: افتتاح و راه‌اندازی فاز ۵ عمار یاسر، فاز دو بلوار سمیه و ادامه بلوار جمهوری سه پروژه اولویت‌دار شورای پنجم در دو سال آینده خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: با قوانین جدید ملی حوزه درآمدهای شهرداری کاهش پیداکرده است، در رویه فعلی بسیاری از درآمدهای شهرداری ابتدا به خزانه دولت واریز می‌شود که برای بازگرداندن این اعتبارات برای استفاده در پروژه‌های شهری بروکراسی‌های شدید اداری و قوانین مزاحم ایجاد می‌شود.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم با انتقاد از رویه برخی نمایندگان مجلس اضافه کرد: اگر نمایندگان مجلس تنگ‌نظری را کنار گذاشته و اعضای شورا را به‌جای رقیب انتخاباتی، همکار خود قلمداد کنند بسیاری از پروژه‌های شهری با وضعیت مطلوب‌تری دنبال می‌شود.
انتهای پیام/