طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری باید تبدیل به قانون شود
طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری باید تبدیل به قانون شود
علیرضا احمدی عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری نخست باید تبدیل به قانون شود، سپس ابلاغ و توسط شورا و شهرداری به انجام برسد و اگر این اتفاق رخ دهد اتفاق مبارکی محسوب می‌شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، علیرضا احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم، با اشاره به نقش شوراها اظهار داشت: اهمیت شورا در اسلام مورد تأکید قرارگرفته و خداوند به پیامبر خود می‌فرماید که در امور با مشورت عمل کند.
وی با بیان اینکه شوراها از منظر اجتماعی نیز دارای اهمیت هستند، افزود: در شرایطی که در جامعه اسلامی نیازمند انجام کاری هستیم، عده‌ای از نمایندگان با به رأی گذاشتن امور بین یکدیگر به نمایندگی از مردم در راستای مصالح عمومی گام بردارند.
عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: اینکه عملکرد شوراها در شهرهای مختلف به چه نحوی بوده بسیار مهم است و اصل شورا و اعضای شورا از اصول مهم به‌حساب می‌آید و عموم مصوباتی که مطرح می‌شود، حاصل عملکرد اعضای شورا بوده که بر اساس قانونی که مجلس معین می‌کند تعدادی مصوبه را به تصویب می‌رسانند.
احمدی بیان کرد: یکی از کارهای مهمی که بر عهده شورای شهر بوده تصویب بودجه شهرداری است و شورا نظارت می‌کند که توزیع اعتبارات به‌صورت عادلانه انجام شود و این بودجه که با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورا تعیین می‌شود، برای یک سال کارهای مختلف در شهرداری هزینه می‌شود.
وی شورای شهر را دارای اهمیت دانست و مطرح کرد: علاوه بر اهمیت شورا، عملکرد اعضای آن نیز مهم بوده و طرح‌ها و لوایح در این مرکز به تصویب می‌رسد.
عضو شورای اسلامی شهر قم ابراز کرد: بعد نظارتی شورا نیز نباید مغفول واقع شود و هم‌زمان که لوایح و طرح‌ها توسط شورا تصویب می‌شود، بر چگونگی هزینه‌های شهرداری نیز توسط این مرکز نظارت می‌شود و این نظارت نباید با دخالت در امور شهرداری خلط شود.
احمدی با اشاره به نقش شورا در مدیریت یکپارچه شهری تأکید کرد: وظایف شورای شهر مشخص بوده و در طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری باید به یک واحد خاص مانند شهرداری محول شود و نکته مهم‌تر اینکه باید بسترهای این واگذاری نیز فراهم شود، به‌عبارت‌دیگر درآمدهای بخش‌هایی که به شهرداری وابسته بوده در اختیار آن قرار گیرد، چراکه هزینه‌های شهرداری بسته به درآمدهایی است که دارد.
وی ادامه داد: طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری نخست باید تبدیل به قانون شود، سپس ابلاغ و توسط شورا و شهرداری به انجام برسد و اگر این اتفاق رخ دهد اتفاق مبارکی محسوب می‌شود، چراکه بارها مشاهده‌شده به‌طور مثال شهرداری معبری ایجاد می‌کند و روز بعد یک اداره‌ای آن معبر را تخریب می‌کند، اما اگر این طرح جامع تصویب شود دیگر شاهد این ناهماهنگی‌ها نخواهیم بود.
عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱۷ هزار عضو شورای شهر و روستا در سراسر کشور در حال فعالیت هستند، اضافه کرد: علی‌رغم تصور برخی از افراد، شوراهای روستایی دارای کارکرد و اهمیت فراوانی است و این اهمیت به دلیل مربوط بودن بسیاری از اقلام حاصل از کشاورزی به روستاها است.
وی عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات شورا برگزاری جلسات رسمی بوده و بررسی بودجه‌ها، نظارت به‌صورت منطقه به منطقه و تصویب لوایح و طرح‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین کار شورا به‌حساب می‌آید.
عضو شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: درباره پروژه‌هایی که به انجام می‌رسد، وظیفه اصلی متوجه شهرداری بوده و لوایح توسط این نهاد به شورا ارائه و درنهایت اجرا می‌شود و به‌طورکلی مهم‌ترین کار شورای شهر نظارت بر عملکرد شهرداری است.