تنگ‌نظری دولت و مجلس مانع بزرگ در تحقق مدیریت جامع شهری است
تنگ‌نظری دولت و مجلس مانع بزرگ در تحقق مدیریت جامع شهری است
اخوان گفت: حقیقت این بوده که امروز از ظرفیت شوراها به‌عنوان یک پارلمان محلی و برون‌سپاری امور شهروندان استفاده به‌جایی نمی‌شود، با تنگ‌نظری دولت و مجلس، شوراها نتوانسته‌اند در جایگاه قانونی و مورد انتظار خود قرار بگیرند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مجید اخوان در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی شورای شهر قم، با اشاره به نقش مؤثر شوراها اظهار داشت: ظرفیت‌های بسیار بالایی در قانون اساسی برای اثربخشی شوراها و واگذاری امور شهروندان پیش‌بینی‌شده است.
وی افزود: فلسفه تشکیل شورا در قانون اساسی بر مبنای نهاد تصمیم گیر و رکن بوده و نباید از این فلسفه مهم و خطیر خود عبور کند، متأسفانه با مشکلاتی که بر سر راه شوراها ایجادشده امروزه شوراها در حیطه و حوزه شهرداری محدودشده است.
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم تأکید کرد: با موانعی که سر راه شورا و شهرداری ایجادشده علاوه بر اینکه رویکرد کلان مدیریت جامع شهری تحقق پیدا نکرده بلکه فعالیت‌های شورا نیز صرفاً منحصر به شهرداری و سازمان‌های تابعه آن محصورشده است.
عضو شورای شهر قم خاطرنشان کرد: حقیقت این بوده که امروز از ظرفیت شوراها به‌عنوان یک پارلمان محلی و برون‌سپاری امور شهروندان استفاده به‌جایی نمی‌شود، با تنگ‌نظری دولت و مجلس، شوراها نتوانسته‌اند در جایگاه قانونی و مورد انتظار خود قرار بگیرند.
اخوان تصریح کرد: برخی از آسیب‌های موجود در شوراها نیز در ایجاد حساسیت در بین نمایندگان مجلس و دولت در کاستن از حیطه اختیارات شوراها نیز مؤثر بوده است، درمجموع شوراها نقش سازنده و مفیدتری داشته و نمی‌توان از این نقش مؤثر به‌راحتی عبور کرد.
وی با اشاره به کاهش برخی از اختیارات شوراهای شهر تصریح کرد: متأسفانه به‌صورت مستمر اختیارات و مسئولیت‌های شوراها در حال کاهش بوده و با این روال امکان تحقق مدیریت جامع شهری وجود نخواهد داشت.
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم، عملکرد شورای دوره پنجم را موردتوجه قرار داد و تأکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و رکود موجود در بازار، با شرایط مطلوب فاصله همچنان زیاد است اما عملکرد مطلوب و قابل‌قبول است، با تقویت انسجام داخلی و قانون‌گراتر شدن شهرداری، مصوبات شورا و نظارت بر هزینه کرد بودجه روال بهتری به خود خواهد گرفت.