مسئولیت و پاسخگوئی در کنار هم معنا دارد
مسئولیت و پاسخگوئی در کنار هم معنا دارد
جلالی گفت: شورا، امین مردم و امانت دار مسئولیت سنگینی هستند و نگاه جامعه به رفتار ، فعالیت ها و عملکرد آنهاست، نمی توان به عنوان یک مسئول، مسئولیتی را عهده دار شد و پاسخگو نبود، مسئولیت و پاسخگوئی در کنار هم معنا دارد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، عبدالله جلالی در همایش روز ملی شوراها و کارگاه آموزشی آشنایی با وظایف تشکیلات و جایگاه قانونی شورا در تالار معصومیه فرمانداری عنوان کرد: شوراها در عرصه های مختلف مدیریت شهری و رفع مشکلات و ارتقای زندگی مردم تلاش می کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر قم افزود: اعضای شورای اسلامی شهر، الگوهای اجتماعی هستند و رسالت مهمی را در جامعه بر عهده دارند.

وی اظهار کرد: شورا، امین مردم و امانت دار مسئولیت سنگینی هستند و نگاه جامعه به رفتار و فعالیت ها و عملکرد آنهاست.

جلالی بیان کرد: وقتی مردم به شورا، اعتماد می کنند ما وظیفه داریم به اعتماد آن ها به درستی پاسخ دهیم و با تلاش و همت و صداقت برای رفع مشکلات آن ها قدم برداریم؛ در حال حاضر پاسخ اعتماد مردم را تنها با خدمت صادقانه می توان داد.

وی گفت: نمی توان به عنوان یک مسئول، مسئولیتی را عهده دار شد و پاسخگو نبود، مسئولیت و پاسخگوئی در کنار هم معنا دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر قم افزود: شورا باید در تصمیمات خود، عمق نگر باشد و نیازها و مشکلات را بشناسد و ریشه یابی کند و به واکاوی مسائل بپردازد.

وی عنوان کرد: امید است همه ما با تلاش خود، امید را به جامعه تزریق کنیم و اقدامات ما نیز در رفع مشکلات مردم اثرگذار باشد.

جلالی بیان کرد: دین و قرآن و عترت، مسئولیت ما را در برابر مردم مشخص کرده است، اگر در همه مراحل، خدا را در نظر گرفتیم او نیز راهگشای رفع مشکلات خواهد شد و به ما کمک می کند.

وی اظهار کرد: شوراها بعد از قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن مهمی در اداره کشور هستند، شوراها نماینده مردم هستند و فلسفه مردم سالاری دینی همین است.

رئیس شورای اسلامی شهر قم عنوان کرد: دو دهه را از تشکیل شوراها پشت سر گذاشتیم و وارد دهه سوم شدیم و این دهه بلوغ است و حضور افراد نخبه و تحصیل کرده نشان دهنده ارتقای این جایگاه است.