مصوبات جلسه نود و سوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه نود و سوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
نودو سومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ نهم اردیبهشت ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه نودو سوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱-در خصوص طرح کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قم مثبوت به شماره ۷۶۶/د مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ با موضوع حذف ضریب٢ در محاسبه عوارض پارکینگ تبصره ل ماده٢٠ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری قم ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن طرح شورا:
به موجب این طرح باتوجه به آنکه در محاسبه عوارض پارکینگ تبصره ل ماده ۲۰ تعرفه عوارض شهرداری قم در سال ۱۳۹۸ ضریب ۲ لحاظ گردیده و این امر باعث افزایش زیاد عوارض گردیده است لذا ضریب مربوط حذف می گردد.
متن مصوبه شورا:
طرح موصوف در نود و سومین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه طرح تقدیمی به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۲-عطف به لایحه شماره ۲۸۳۲ مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز آزادسازی اسناد مالکیت تعداد ٣٠ دستگاه مینی بوس ایسوزو، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل و کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در نودوسومین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۳-در خصوص طرح کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم موضوع نامگذاری تقاطع بلوار عماریاسر با بلوار پانزده خرداد ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن طرح شورا:
به استناد بند ۲۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ، با عنایت به درخواست جمعی از رزمندگان استان ،پیشنهاد می گردد تقاطع بلوار عماریاسر با بلوار پانزده خرداد به نام تقاطع رزمندگان اسلام نامگذاری گردد.
متن مصوبه شورا:
طرح موصوف در نود و سومین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه طرح تقدیمی به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.