مدیریت شهری به معنای نقش آفرینی در تمام ارگان شهری نیست
مدیریت شهری به معنای نقش آفرینی در تمام ارگان شهری نیست
امرالهی گفت: مدیریت واحد شهری به معنای ورود به اختیارات دستگاه های مختلف نیست چرا که ساماندهی امور کودکان به طور مستقیم توسط قانون به سازمان بهزیستی واگذار شده است و شهرداری نباید در این زمینه ورود کند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، شورای اسلامی شهر قم عصر دوشنبه در نود و چهارمین جلسه رسمی و علنی ، لایحه اخذ مجوز آئین نامه اجرایی خانه بازی کودک، ابلاغی فرمانداری قم مورد بحث قرار داد و در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر قم این لایحه را رد کرده و مخالفت خود را با آئین نامه اجرایی آن اعلام کردند.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر قم با اشاره به بررسی لایحه آئین نامه اجرایی خانه های بازی کودکان بااعلام مخالفت با این لایحه گفت: صدور مجوز برای شهرداری مسئولیت هایی ایجاد می کند و این موجب می شود که اگر حادثه ای در این خانه ها پیش بیاید، تبعات سنگینی برای شورای شهر و شهرداری خواهد داشت.

روح الله امرالهی افزود: درحالت عادی اگر دو موتورسیکلت در شهر با هم برخورد کنند، دادگاه، شهرداری را محکوم می کند و اگر شهرداری برای ساماندهی این خانه ها مسئول صدور مجوز شود، هر اتفاق در این خانه ها به پای شورای شهر و شهرداری نوشته می شود.

وی با بیان اینکه مدیریت واحد شهری به معنای نقش آفرینی و دخالت شورا در تمام ارگان شهری نیست ادامه داد: مدیریت واحد شهری به معنای ورود به اختیارات دستگاه های مختلف نیست چرا که ساماندهی امور کودکان به طور مستقیم توسط قانون به سازمان بهزیستی واگذار شده است و شهرداری نباید در این زمینه ورود کند.