افطاری ندادن دستگاه های اجرایی از بودجه عمومی، عین ثواب است
افطاری ندادن دستگاه های اجرایی از بودجه عمومی، عین ثواب است
مالکی نژاد رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر مقدس قم با تاکید بر لزوم اجتناب از افطاری دادن دستگاه های اجرایی در ماه رمضان گفت: افطاری ندادن دستگاه های اجرایی از بودجه عمومی، عین ثواب است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم،نود و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهرمقدس قم در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد و اعضای شورای اسلامی شهر قم در این جلسه با رد لایحه اجرایی ساماندهی خانه های بازی، این لایحه مورد تصویب اعضا قرار نگرفت.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم در این جلسه گفت: کارگروه اجتماعی فرهنگی فرمانداری، شورای شهر را ملزوم به ساماندهی و تدوین آئین نامه اجرایی برای ساماندهی خانه های بازی کرده است که در این زمینه آئین نامه اجرایی آن توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری تدوین و در کمیسیون تخصصی شورا نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.
حسن مالکی نژاد، با بیان اینکه شورای شهر و شهرداری موافق زیر بار رفتن مسئولیت ساماندهی این خانه ها نیست گفت: در صورتی که هر گونه مشکلی در این خانه های بازی اتفاق بیفتد، به طور قطع انگشت اتهام و کم کاری به طرف شورا و شهرداری کشیده می شود.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم اجتناب از افطاری دادن دستگاه های اجرایی در ماه رمضان گفت: افطاری ندادن دستگاه های اجرایی از بودجه عمومی، عین ثواب است.