فعالیت های مرکز تحقیقات گل و گیاه متناسب با اقلیم قم است
فعالیت های مرکز تحقیقات گل و گیاه متناسب با اقلیم قم است
جلالی با اشاره به کار فنی و علمی در مرکز تحقیقات گل و گیاه سازمان پارک‌ها، اظهار داشت: همکاری متقابلی در مجموعه سازمان پارک‌ها و سازمان جهاد کشاورزی در حال انجام است تا بتوانند به دامنه گیاهان مطابق با اقلیم قم اضافه شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، جلالی با اشاره به بازدید از مرکز تحقیقات گل و گیاه شهرداری قم اظهار کرد: سازمان پارک‌ها کار ارزشمند و پایداری را آغاز کرده‌اند که در حال توسعه است؛ بیش از ۷۰ نوع گل در این مرکز در حال تحقیق و بررسی است که متناسب با اقلیم قم است.

وی با تاکید بر اینکه این مرکز می تواند بخش عمده نیازهای شهر در حوزه گل و گیاه را تامین کند افزود: تمرکز تولید در یک نقطه موجب می‌شود هزینه‌ها کاهش یافته و نظارت و مدیریت تقویت یابد و نیازها در یک جا متمرکز شده و از پراکندگی کارها جلوگیری شود.

رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه این مرکز خاطرنشان کرد: تصفیه‌خانه‌ای هم در این مرکز ایجاد شده تا ای سی آب کاهش یافته و متناسب با پرورش گل باشد.

وی با اشاره به کار فنی و علمی در مرکز تحقیقات گل و گیاه سازمان پارک‌ها تصریح کرد: همکاری متقابلی در مجموعه سازمان پارک‌ها و سازمان جهاد کشاورزی در حال انجام است تا بتوانند به دامنه گیاهان مطابق با اقلیم قم اضافه شود.