تولید گل و گیاهان متناسب با اقلیم قم کاری در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است
تولید گل و گیاهان متناسب با اقلیم قم کاری در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است
مالکی نژاد گفت: مرکز تحقیقات به صورت متمرکز تولیدات را انجام داده و تحقیقات در خصوص گیاهان متناسب با اقلیم قم انجام می‌دهد به نوعی اقتصاد مقاومتی است چراکه هر نوع گل و گیاه وارد شهر نشده و تمام محصولات متناسب با اقلیم و ماندگاری بیشتر است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حسن مالکی‌نژاد در حاشیه بازدید اعضای شورای شهر قم از مرکز تحقیقات گل و گیاه سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری، با اشاره به فعالیت‌های این مرکز تحقیقات اظهار کرد: حرکتی که در شهرداری و سازمان پارک‌ها انجام شده حرکتی منطقی در راستای حرکت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی تصریح کرد: این کار به صورت عملی نشان می‌دهد که گام بلندی در راستای کاهش هزینه‌ها، تولید منطقی و افزایش عمر محصولات برداشته شده است.

این عضو شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: همچنین این مرکز به صورت متمرکز تولیدات را انجام داده و تحقیقات در خصوص گیاهان متناسب با اقلیم قم انجام می‌دهد به نوعی اقتصاد مقاومتی است چراکه هر نوع گل و گیاه وارد شهر نشده و تمام محصولات متناسب با اقلیم و ماندگاری بیشتر است.

وی گفت: در مناطق شهر تولید گل و گیاه متوقف شده و نشان می‌دهد که نیازها براساس یک فکر منطقی و واحد تامین می‌کنیم و این نیست که بعضا در مناطق به صورت رقابتی خرید گل و گیاه انجام شود و فرآیندها کاملا علمی و متناسب با اقلیم قم شده است.