لزوم استفاده از ظرفیت فروش اوراق در بودجه امسال کشور
لزوم استفاده از ظرفیت فروش اوراق در بودجه امسال کشور
آتش زر با تأکید بر اینکه نباید صرفاً به دلیل عدم توجیه‌پذیری اقتصادی برخی پروژه‌ها ظرفیت فروش اوراق را رد کنیم، افزود: گرفتن این اوراق به راحتی نبوده و زمان بر است و معلوم نیست آیا این مبالغ تخصیص یابد یا خیر.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین آتش زر عضو شورای شهر قم در نودو هشتمین جلسه شورای اسلامی شهرمقدس قم با اشاره به اهمیت فروش اوراق مشارکت عنوان کرد: امسال امکان استفاده از این اوراق در بودجه کشور دیده‌ شده است و همه شهرها به دنبال استفاده از آن هستند و ما اگر تلاشی در این زمینه نداشته باشیم دیگران آن را جذب می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه نباید صرفاً به دلیل عدم توجیه‌پذیری اقتصادی برخی پروژه‌ها این اوراق را رد کنیم و افزود: گرفتن این اوراق به راحتی نبوده و زمان بر است و معلوم نیست آیا این مبالغ تخصیص یابد یا خیر.