اوراق مالی مشارکت اسلامی می‌تواند در تحول و آینده شهر قم بسیار مؤثر باشد
اوراق مالی مشارکت اسلامی می‌تواند در تحول و آینده شهر قم بسیار مؤثر باشد
اخوان با اشاره به ویژگی مهم اوراق مشارکت اسلامی گفت: به دلیل اینکه ۵۰ درصد از این اوراق در تعهد دولت است و دولت متعهد به بازپرداخت آن می‌شود، تلاش برای افزایش سهم استان از این اوراق می‌تواند در تحول و در آینده شهر بسیار مؤثر باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم، با اشاره به بررسی لایحه اخذ مجوز انتشار اوراق مشارکت مالی اسلامی گفت: دولت برای کمک به شهرداری‌ها هشت هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی تخصیص داده که شهرداری‌ها با تعریف طرح‌ها و پروژه‌ها به دنبال سهم بیشتر از این اوراق هستند.

مجید اخوان ادامه داد: ۲۱ هزار میلیارد ریال در قالب اوراق مالی مشارکت اسلامی برای اجرای طرح قطار شهری، اجرای بازآفرینی شهری با محوریت بلوار عمار یاسر، طرح‌های حمل و نقل و ترافیک، کاهش آلودگی هوا و اجرای طرح‌های تبدیل پسماند به انرژی در قم تعریف شده است.

وی ادامه داد: چهار هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های حمل و نقل ترافیک با اولویت خرید اتوبوس، هشت هزار میلیارد ریال برای قطار شهری، پنج هزار میلیارد ریال برای اجرای پنج طرح بازآفرینی شهری با اولویت ساماندهی بلوار عمار یاسر و چهار هزار میلیارد ریال برای تبدیل پسماند به انرژی برای اخذ اوراق اسلامی در مدیریت شهری قم تعریف شده است.

اخوان با اشاره به ویژگی مهم این اوراق مشارکت اسلامی گفت: به دلیل اینکه ۵۰ درصد از این اوراق در تعهد دولت است و دولت متعهد به بازپرداخت آن می‌شود، تلاش برای افزایش سهم استان از این اوراق می‌تواند در تحول و در آینده شهر بسیار مؤثر باشد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم، در ادامه با اشاره به بررسی مجدد لوایح اخذ مجوز قرارداد با موضوع مشارکت در احداث مجتمع تجاری مسکونی در عرصه بلوک‌های sw۱۷ بلوار پیامبر اعظم (ص) در این شورا گفت: دلیل بررسی مجدد این لایحه در شورا، تغییر یک درصدی در سهم شهرداری و سرمایه گذار است.

اخوان گفت: بر اساس قرارداد جدید سهم شریک از ۶۳ درصد به ۶۴ درصد افزایش و سهم شهرداری نیز از ۳۷ به ۳۶ درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: سهم شهرداری از طریق هزینه‌های عوارض، عرصه و صدور پروانه تأمین و هزینه ساخت آن توسط سرمایه گذار تأمین می‌شود.

اخوان ادامه داد: بلوک sw۱۷ بیش از یک هزار مترمربع عرصه است که در مجموع اعتباری بالغ بر ۵۵۰ میلیارد ریال هزینه لازم دارد این رقم شامل سهم آورده شهرداری و سرمایه گذاری است.

وی با اشاره به به بررسی مجدد لوایح اخذ مجوز قرارداد با موضوع مشارکت در احداث مجتمع تجاری مسکونی در عرصه بلوک‌های sw۲۱ بلوار پیامبر اعظم (ص) گفت: این عرصه نیز بالغ بر یک هزار و ۵۴۰ متر است که با اعتباری ۵۷۰ میلیارد ریالبا کاربری مسکونی و تجاری در حاشیه بلوار پیامبر اعظم (ص) احداث خواهد شد.

وی ادامه داد: در این قرارداد، سهم شهرداری ۳۷ درصد و سهم سرمایه گذاری ۶۳ درصد تعیین شده است که قرار است این طرح ظرف ۳۸ ماه به بهره برداری برسد.