خدمت کریمانه، مهربانی به رسم اهل‌بیت(ع)
خدمت کریمانه، مهربانی به رسم اهل‌بیت(ع)
جلالی با تأکید بر گسترش هر ساله ساختاری و سازمان‌دهی دهه کرامت اضافه کرد: ساختار سازی و تشکیل سازی برای نهادینه کردن یک حرکت نقش مهمی دارد و خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های برای دهه کرامت نشان از طی کردن مسیر مطلوب خود است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، عبداله جلالی رئیس شورای شهر قم در نشست شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت کشور با اشاره به تغییرات نام‌گذاری‌ها در کشور یادآور شد: در این هفته می‌توان تنها از نام‌های مرتبط با رضا، احمد و معصومه تجلیل به عمل آید، همچنین به افرادی که با این نام‌ها در این ایام ازدواج کنند هدایایی اهدا شود.

عبدالله جلالی با تأکید بر گسترش هر ساله ساختاری و سازمان‌دهی دهه کرامت اضافه کرد: ساختار سازی و تشکیل سازی برای نهادینه کردن یک حرکت نقش مهمی دارد و خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های برای دهه کرامت نشان از طی کردن مسیر مطلوب خود است.