مصوبات جلسه نود و هشتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه نود و هشتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
نودو هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ یازدهم خرداد ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه نودو هشتم دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- عطف به لایحه دو فوریت شماره ۱۲۵۰۶ مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز اعمال مساعدت به سازمانها و مراکز مشارکت کننده(اتوبوسرانی و…)در مراسمات ملی و مذهبی(١۴و١۵ خرداد)، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:

متن مصوبه شورا:
موضوع جهت تصویب نهایی در نودوهشتمین جلسه رسمی و علنی روز شنبه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و ضمن موافقت با دو فوریت و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۲- عطف به لایحه شماره ۵۸۶۴ مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز قرارداد شماره ١٠۴١١/١ مورخ ٣١/١/٩٨ با موضوع مشارکت در احداث مجتمع تجاری مسکونی در عرصه بلوک۱۷ SW بلوار پیامبر اعظم(ص) و پیرو مصوبه شماره ۱۵۴۸ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۸ ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:

متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در نودوهشتمین جلسه رسمی و علنی روز شنبه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح شش برگ تصویر قرارداد پیوست که ممهور به مهر شورا گردیده به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۳- عطف به لایحه شماره ۱۰۴۹۸ مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز قرارداد شماره ١۶٨٠۶/١ مورخ ١٢/٢/٩٨ با موضوع مشارکت در احداث مجتمع تجاری مسکونی در عرصه بلوک۲۱ SW بلوار پیامبر اعظم(ص) ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:

متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در نودوهشتمین جلسه رسمی و علنی روز شنبه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح دوازده برگ تصویر قرارداد پیوست که ممهور به مهر شورا گردیده به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۴- عطف به لایحه شماره ۱۱۰۷۸ مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۸ موضوع اخذ مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی جهت اجرای پروژه قطار شهری و اجرای پروژه بازآفرینی شهری(با محوریت ساماندهی بلوار عماریاسر)و طرحهای حمل و نقل و ترافیک و کاهش آلودگی هوا و اجرای طرح های تبدیل پسماند به انرژی ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:

متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در نودوهشتمین جلسه رسمی و علنی روز شنبه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد و در نتیجه کلیات پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی به تصویب رسید و مقرر شد جزئیات شامل اولویت ها ، قرارداد و طرح توجیهی در هنگام اخذ اوراق در شورا مورد بررسی قرار گیرد و شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.