ساماندهی ورودی اصلی شهر قم از راهبردهای اصلی شورای شهر در سال ۹۸ است
ساماندهی ورودی اصلی شهر قم از راهبردهای اصلی شورای شهر در سال ۹۸ است
جلالی با اشاره به وضعیت نامناسب ورودی های شهر مقدس قم اظهار داشت: ساماندهی ورودی اصلی شهر قم از راهبردهای اصلی شورای شهر در سال ۹۸ است، عملیات ساماندهی ورودی جعفریه در مراحل پایانی خود قرار داشته و به‌زودی بهسازی می‌شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، عبداله جلالی رئیس شورای اسلامی شهر مقدس قم با اشاره به معضل ورودی‌های شهر قم، اظهار داشت: ساماندهی تمام ورودی‌های اصلی شهر قم امسال در برنامه‌های شهرداری قرارگرفته و به قدرت قابل‌توجهی دنبال می‌شود.

وی تاکید کرد: ساماندهی و بهسازی ورودی قم از سمت جعفریه مراحل اجرایی خود را آغاز کرده و در زمان‌بندی تعریف‌شده به مرحله اجرا خواهد رسید، همچنین امر ساماندهی بوستان جوان نیز در دستور کار بوده و شهرداری به دنبال جذب سرمایه‌گذاران برای تقویت و بهبود وضعیت تفریحی آن است.

رئیس شورای شهر قم گفت: شهربازی الغدیر به‌عنوان بزرگ‌ترین شهربازی قم نیز وضعیت مطلوبی ازنظر عمرانی داشته و بخشی از وسایل بازی نصب‌شده است، این پروژه بزرگ و تفریحی شهر قم نیز بعد از اتمام فعالیت عمرانی در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.