کارشناسی نبودن در نظر گرفتن ۳۱۵ هکتار بافت تاریخی برای شهر قم
کارشناسی نبودن در نظر گرفتن ۳۱۵ هکتار بافت تاریخی برای شهر قم
طلایی عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر قم گفت: در حال حاضر ۳۱۵ هکتار از بافت شهر قم در یک تصمیم غیر کارشناسی و بر اساس اطلاعات قدیمی در محدوده بافت تاریخی قرار گرفته که بیشترین حجم این بافت‌های تاریخی بافت فرسوده بوده و نیاز به نوسازی دارد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حسن طلایی با اشاره به اهمیت تغییر نگاه‌ها و دیدگاه‌ها در مورد نوسازی بافت‌های فرسوده و مرمت بافت‌های تاریخی اظهار داشت: بافت تاریخی شهرها از مهم‌ترین فضاهای شهری بوده که علاوه بر ویژگی‌های معماری و شهرسازی، ارزش فرهنگی، اجتماعی و تاریخی دارد و همین بافت‌های تاریخی مهم‌ترین منبع درآمدزایی در جذب توریست و گردشگر است.

وی ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر ۳۱۵ هکتار از بافت شهر قم در یک تصمیم غیر کارشناسی و بر اساس اطلاعات قدیمی در محدوده بافت تاریخی قرارگرفته که بیشترین حجم این بافت‌های تاریخی بافت فرسوده بوده و نیاز به نوسازی دارد.

عضو هیئت‌ رئیسه شورای شهر قم افزود: محلی که بافت تاریخی اعلام می‌شود صرفاً ازنظر بصری به‌صورت فرسوده، کاه‌گلی و دیوار خشتی نیست و باید یک پیام تاریخی و فرهنگ گذشتگان را داشته باشد، معمولاً مرسوم است که بافت تاریخی به‌صورت لکه‌ها و نقطه‌ای باشد.

وی با انتقاد از در نظر گرفتن ۳۱۵ هکتار از بافت شهری بدون جلب نظرات ساکنان این محلات در پهنه تاریخی تصریح کرد: زمانی که این بافت در نظر گرفته شود محدودیت‌هایی برای مردم ایجاد می‌شود که این مهم سبب عدم امکان ترمیم بافت‌های فرسوده و قدیمی در هسته مرکزی شهر شده و در حال حاضر مالکان آن انگیزه‌ای برای مرمت و سرمایه‌گذاری در این نقطه از شهر را ندارند.

طلایی با اشاره به لزوم تغییر نگاه و انتخاب راهبردی مناسب برای بافت‌های فرسوده هسته مرکزی شهر قم ابراز کرد: به نظر می‌رسد جهت احیای بافت‌های موجود در هسته مرکزی شهر باید در خصوص ۳۱۵ هکتار بافت تاریخی تجدیدنظر شود و نقاط تاریخی از لحاظ قدمت تاریخی در بافت‌ها به‌صورت لکه‌ای و نقطه‌ای اعمال گردد.

وی افزود: متأسفانه عدم توجه نهادی مسئول درباره این موضوع، سبب شده در صورت بروز حوادث خسارات غیرقابل‌جبران باشد، در حال حاضر امکان ارائه خدمات امدادی در بسیاری از این مناطق با مشکل مواجه است و در صورت بروز حوادثی مانند زلزله، قطعاً شاهد وقایع ناگواری در این مناطق خواهیم بود.